8800 zł brutto, ile to netto?

 

6270.1 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 858.88 zł
Składka rentowa 132 zł
Składka chorobowa 215.6 zł
Składka zdrowotna 683.42 zł
Zaliczka na podatek 640 zł

6404.6 zł
netto (na rękę)

7603 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 858.88 zł
Składka rentowa 132 zł
Składka chorobowa 215.6 zł
Składka zdrowotna 683.42 zł
Zaliczka na podatek 505.5zł

7603.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1196.8 zł

7154 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1646 zł

Umowa o pracę

6270.1
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8800 = 858.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8800 = 132 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8800 = 215.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1206.48 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8800 - 1206.48 = 7593.52 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7593.52 * 9% = 683.42 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7593.52 * 7,75% = 588.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1206.48 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8800 zł - 1206.48 zł - 111.25 zł = 7482 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7482 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7482 * 7%) - 46,33 zł = 1228.18 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1228.18 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7593.52 * 7,75 % = 588.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7482 zł - 588.5 zł = 640 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1206.48 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 683.42 zł

  Zaliczka na podatek - 640 zł

  Wynagrodzenie netto: 8800 zł - 1206.48 zł - 683.42 zł -640 zł = 6270.1 zł

Umowa zlecenie

6404.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 858.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 132 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 215.6 zł
Razem składki ZUS 1206.48 zł
Koszty uzyskania 20% 1518.704 zł
Podstawa opodatkowania 6075 zł
Zaliczka na podatek 505.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 588.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 683.42 zł
Kwota netto (na rękę) 6404.6 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7603 zł

Umowa o dzieło

7603.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8052 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7603.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8800 zł
Podstawa opodatkowania 4400 zł
Koszty uzyskania 4400 zł
Podatek do US 17% 748 zł
Kwota netto (na rękę) 8052 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8800 zł
Podstawa opodatkowania 1760 zł
Koszty uzyskania 7040 zł
Podatek do US 17% 1196.8 zł
Kwota netto (na rękę) 7603.2 zł

Umowa B2B

7154
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7154 Sprawdzenie działania: 7154 netto * 23% = 1646 (to nasza kwota VAT) 7154 netto + 1646 VAT = 8800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8800 zł
Podatek VAT 23 % 1646
Kwota netto 7154 zł

  Frazy powiązane:

 • 8800 brutto ile to netto
 • 8800 brutto
 • kwota 8800 brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/8800
 • 8800 brutto to netto
 • 8800 zl brutto
 • 8800 brutto na netto
 • 8800 brutto na netto ile to
 • 8800 netto
 • 8800 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 132 50 brutto ile to netto
 • 8800 brutto ile netto
 • 8800 tysięcy brutto ile to netto
 • 8800 netto to brutto
 • 8800 brutto ile to netto 2015
 • 8800 netto ile brutto
 • 8800 ile brutto netto 2017
 • 8800brutto ile to netto