8500 zł brutto, ile to netto?

 

6058.53 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 829.6 zł
Składka rentowa 127.5 zł
Składka chorobowa 208.25 zł
Składka zdrowotna 660.12 zł
Zaliczka na podatek 616 zł

6186.97 zł
netto (na rękę)

7344 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 829.6 zł
Składka rentowa 127.5 zł
Składka chorobowa 208.25 zł
Składka zdrowotna 660.12 zł
Zaliczka na podatek 487.56zł

7344 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1156 zł

6911 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1589 zł

Umowa o pracę

6058.53
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8500 = 829.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8500 = 127.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8500 = 208.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1165.35 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8500 - 1165.35 = 7334.65 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7334.65 * 9% = 660.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7334.65 * 7,75% = 568.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1165.35 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8500 zł - 1165.35 zł - 111.25 zł = 7223 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7223 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7223 * 7%) - 46,33 zł = 1184.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1184.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7334.65 * 7,75 % = 568.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7223 zł - 568.44 zł = 616 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1165.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 660.12 zł

  Zaliczka na podatek - 616 zł

  Wynagrodzenie netto: 8500 zł - 1165.35 zł - 660.12 zł -616 zł = 6058.53 zł

Umowa zlecenie

6186.97
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 829.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 127.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 208.25 zł
Razem składki ZUS 1165.35 zł
Koszty uzyskania 20% 1466.93 zł
Podstawa opodatkowania 5868 zł
Zaliczka na podatek 487.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 568.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 660.12 zł
Kwota netto (na rękę) 6186.97 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7344 zł

Umowa o dzieło

7344
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7777.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7344 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8500 zł
Podstawa opodatkowania 4250 zł
Koszty uzyskania 4250 zł
Podatek do US 17% 722.5 zł
Kwota netto (na rękę) 7777.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8500 zł
Podstawa opodatkowania 1700 zł
Koszty uzyskania 6800 zł
Podatek do US 17% 1156 zł
Kwota netto (na rękę) 7344 zł

Umowa B2B

6911
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6911 Sprawdzenie działania: 6911 netto * 23% = 1589 (to nasza kwota VAT) 6911 netto + 1589 VAT = 8500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8500 zł
Podatek VAT 23 % 1589
Kwota netto 6911 zł

  Frazy powiązane:

 • 8500 brutto ile to netto
 • 8500 brutto ile to netto 2015
 • 8500 brutto
 • 8500 brutto ile netto
 • 8500 netto ile to brutto
 • 8500 brutto ile to netto 2016
 • 4419brutto
 • ile to jest 8500 brutto
 • ile to 8500 brutto
 • 8500brutto
 • 8500
 • pensja 8500 brutto ile to netto
 • 8500 ile netto
 • brutto 8500 ile netto
 • 8590 brutto ile to netto
 • 8560 brutto ile netto
 • brutto 8500 ile to netto
 • 8400 pln brutto ile to netto
 • 8500 brutto zarobki na tle
 • 8500 ile netto 2017

Najciekawsze: