8400 zł brutto, ile to netto?

 

5988.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 819.84 zł
Składka rentowa 126 zł
Składka chorobowa 205.8 zł
Składka zdrowotna 652.35 zł
Zaliczka na podatek 608 zł

6113.76 zł
netto (na rękę)

7258 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 819.84 zł
Składka rentowa 126 zł
Składka chorobowa 205.8 zł
Składka zdrowotna 652.35 zł
Zaliczka na podatek 482.25zł

7257.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1142.4 zł

6829 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1571 zł

Umowa o pracę

5988.01
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8400 = 819.84 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8400 = 126 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8400 = 205.8 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1151.64 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8400 - 1151.64 = 7248.36 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7248.36 * 9% = 652.35 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7248.36 * 7,75% = 561.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1151.64 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8400 zł - 1151.64 zł - 111.25 zł = 7137 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7137 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7137 * 7%) - 46,33 zł = 1169.53 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1169.53 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7248.36 * 7,75 % = 561.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7137 zł - 561.75 zł = 608 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1151.64 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 652.35 zł

  Zaliczka na podatek - 608 zł

  Wynagrodzenie netto: 8400 zł - 1151.64 zł - 652.35 zł -608 zł = 5988.01 zł

Umowa zlecenie

6113.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 819.84 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 126 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 205.8 zł
Razem składki ZUS 1151.64 zł
Koszty uzyskania 20% 1449.672 zł
Podstawa opodatkowania 5799 zł
Zaliczka na podatek 482.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 561.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 652.35 zł
Kwota netto (na rękę) 6113.76 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7258 zł

Umowa o dzieło

7257.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7686 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7257.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8400 zł
Podstawa opodatkowania 4200 zł
Koszty uzyskania 4200 zł
Podatek do US 17% 714 zł
Kwota netto (na rękę) 7686 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8400 zł
Podstawa opodatkowania 1680 zł
Koszty uzyskania 6720 zł
Podatek do US 17% 1142.4 zł
Kwota netto (na rękę) 7257.6 zł

Umowa B2B

6829
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6829 Sprawdzenie działania: 6829 netto * 23% = 1571 (to nasza kwota VAT) 6829 netto + 1571 VAT = 8400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8400 zł
Podatek VAT 23 % 1571
Kwota netto 6829 zł

  Frazy powiązane:

 • 8400 brutto ile to netto
 • 8400 brutto
 • 8400 netto ile to brutto
 • ile netto to brutto
 • 8400 brutto ile netto
 • 8400 netto le brutto
 • 5919 01 netto ile to brutto
 • 8400 brutto ile to netto 2016
 • 8400 brutto miesiecznie ile to netto
 • ile wynosza zarobki netto od wynagrodzeniabrutto 8400
 • 8400 ile to brotto
 • nett-brutt

Najciekawsze: