8300 zł brutto, ile to netto?

 

5917.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 810.08 zł
Składka rentowa 124.5 zł
Składka chorobowa 203.35 zł
Składka zdrowotna 644.59 zł
Zaliczka na podatek 600 zł

6041.54 zł
netto (na rękę)

7171 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 810.08 zł
Składka rentowa 124.5 zł
Składka chorobowa 203.35 zł
Składka zdrowotna 644.59 zł
Zaliczka na podatek 475.94zł

7171.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1128.8 zł

6748 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1552 zł

Umowa o pracę

5917.48
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8300 = 810.08 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8300 = 124.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8300 = 203.35 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1137.93 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8300 - 1137.93 = 7162.07 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7162.07 * 9% = 644.59 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7162.07 * 7,75% = 555.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1137.93 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8300 zł - 1137.93 zł - 111.25 zł = 7051 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7051 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7051 * 7%) - 46,33 zł = 1154.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1154.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7162.07 * 7,75 % = 555.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7051 zł - 555.06 zł = 600 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1137.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 644.59 zł

  Zaliczka na podatek - 600 zł

  Wynagrodzenie netto: 8300 zł - 1137.93 zł - 644.59 zł -600 zł = 5917.48 zł

Umowa zlecenie

6041.54
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 810.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 124.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 203.35 zł
Razem składki ZUS 1137.93 zł
Koszty uzyskania 20% 1432.414 zł
Podstawa opodatkowania 5730 zł
Zaliczka na podatek 475.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 555.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 644.59 zł
Kwota netto (na rękę) 6041.54 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7171 zł

Umowa o dzieło

7171.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7594.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7171.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8300 zł
Podstawa opodatkowania 4150 zł
Koszty uzyskania 4150 zł
Podatek do US 17% 705.5 zł
Kwota netto (na rękę) 7594.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8300 zł
Podstawa opodatkowania 1660 zł
Koszty uzyskania 6640 zł
Podatek do US 17% 1128.8 zł
Kwota netto (na rękę) 7171.2 zł

Umowa B2B

6748
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6748 Sprawdzenie działania: 6748 netto * 23% = 1552 (to nasza kwota VAT) 6748 netto + 1552 VAT = 8300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8300 zł
Podatek VAT 23 % 1552
Kwota netto 6748 zł

  Frazy powiązane:

 • 8300 brutto ile to netto
 • 8300 brutto
 • 8300 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 8300 brutto ile netto
 • 8300 brutto ile to netto 2015
 • 8300 ile to netto
 • ile netto wychodzi przy kwocie 8300 brutto
 • ile to jest 8300 brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/8300
 • 8300 zl brutto
 • jak obliczyc ile zabrali podatku od kwoty 8300
 • 8300brutto ile netto
 • 8300 2% podatku ile to będzie?
 • 8300 brutto netto 2018
 • zaokrąglenie 124.5
 • 8330 brutto ile netto