815 zł brutto, ile to netto?

 

637.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 79.544 zł
Składka rentowa 12.225 zł
Składka chorobowa 19.9675 zł
Składka zdrowotna 63.29 zł
Zaliczka na podatek 2 zł

593.47 zł
netto (na rękę)

704 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 79.544 zł
Składka rentowa 12.225 zł
Składka chorobowa 19.9675 zł
Składka zdrowotna 63.29 zł
Zaliczka na podatek 46.5zł

704.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 110.84 zł

663 zł
netto (na rękę)VAT 23% 152 zł

Umowa o pracę

637.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 815 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 815 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 815 = 79.544 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 815 = 12.225 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 815 = 19.9675 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 111.7365 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 815 - 111.7365 = 703.2635 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 703.2635 * 9% = 63.29 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 703.2635 * 7,75% = 54.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 815 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 111.7365 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 815 zł - 111.7365 zł - 111.25 zł = 592 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 592 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (592 * 7%) - 46,33 zł = 56.88 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 56.88 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 703.2635 * 7,75 % = 54.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 592 zł - 54.5 zł = 2 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 815 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 111.7365 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 63.29 zł

  Zaliczka na podatek - 2 zł

  Wynagrodzenie netto: 815 zł - 111.7365 zł - 63.29 zł -2 zł = 637.97 zł

Umowa zlecenie

593.47
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 79.544 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 12.225 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 19.9675 zł
Razem składki ZUS 111.7365 zł
Koszty uzyskania 20% 140.6527 zł
Podstawa opodatkowania 563 zł
Zaliczka na podatek 46.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 54.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 63.29 zł
Kwota netto (na rękę) 593.47 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 704 zł

Umowa o dzieło

704.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 815 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 745.725 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 704.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 815 zł
Podstawa opodatkowania 407.5 zł
Koszty uzyskania 407.5 zł
Podatek do US 17% 69.275 zł
Kwota netto (na rękę) 745.725 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 815 zł
Podstawa opodatkowania 163 zł
Koszty uzyskania 652 zł
Podatek do US 17% 110.84 zł
Kwota netto (na rękę) 704.16 zł

Umowa B2B

663
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 815 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 663 Sprawdzenie działania: 663 netto * 23% = 152 (to nasza kwota VAT) 663 netto + 152 VAT = 815 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 815 zł
Podatek VAT 23 % 152
Kwota netto 663 zł

  Frazy powiązane:

 • 6 zl brutto ile netto
 • 6zl brutto
 • 6 zl brutto ile to netto umowa zlecenie student
 • https://netto-brutto.eu/brutto/815
 • netto 815zl
 • 6 zł brutto ile na rękę
 • umowa zlecenie 6 zł brutto
 • 6 zł brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 23% z 6 zl
 • 815 brutto
 • 815zl netto
 • 6 zl brutto dla studenta
 • ile to jest 815 zł brutto na rękę ?