80000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

55810.12
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 80000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 80000 = 7808 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 80000 = 1200 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 80000 = 1960 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 10968 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 80000 - 10968 = 69032 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 69032 * 9% = 6212.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 69032 * 7,75% = 5349.98 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 80000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 10968 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 80000 zł - 10968 zł - 111.25 zł = 68921 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 68921 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (68921 * 18%) - 46,33 zł = 12359.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 12359.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 69032 * 7,75 % = 5349.98 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 68921 zł - 5349.98 zł = 7009 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 80000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 10968 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 6212.88 zł

  Zaliczka na podatek - 7009 zł

  Wynagrodzenie netto: 80000 zł - 10968 zł - 6212.88 zł -7009 zł = 55810.12 zł


  Frazy powiązane:

 • 80000 brutto
 • ile to jest10 procent z 80000
 • 80000 brutto ile to netto
 • 80 000 brutto ile to netto
 • 80 tys ile netto
 • 80000 brutto netto
 • brutto 80000
 • 80 000 zł brutto - ile to netto
 • wartosc brutto 80000 ile to netto
 • 80 tys brutto
 • 80000 ile to jest brutto
 • 80000brutto ile netto
 • 89.000 brutto ile to netto
 • 80000 brutto ile netto
 • 80000 ile to jest netto
 • ile to jest 80 tys netto

Najciekawsze: