80000 zł brutto, ile to netto?

 

55810.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 7808 zł
Składka rentowa 1200 zł
Składka chorobowa 1960 zł
Składka zdrowotna 6212.88 zł
Zaliczka na podatek 7009 zł

58228.1 zł
netto (na rękę)

68480 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 7808 zł
Składka rentowa 1200 zł
Składka chorobowa 1960 zł
Składka zdrowotna 6212.88 zł
Zaliczka na podatek 4591.02zł

68480 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 11520 zł

65041 zł
netto (na rękę)VAT 23% 14959 zł

Umowa o pracę

55810.12
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 80000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 80000 = 7808 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 80000 = 1200 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 80000 = 1960 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 10968 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 80000 - 10968 = 69032 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 69032 * 9% = 6212.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 69032 * 7,75% = 5349.98 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 80000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 10968 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 80000 zł - 10968 zł - 111.25 zł = 68921 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 68921 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (68921 * 18%) - 46,33 zł = 12359.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 12359.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 69032 * 7,75 % = 5349.98 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 68921 zł - 5349.98 zł = 7009 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 80000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 10968 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 6212.88 zł

  Zaliczka na podatek - 7009 zł

  Wynagrodzenie netto: 80000 zł - 10968 zł - 6212.88 zł -7009 zł = 55810.12 zł

Umowa zlecenie

58228.1
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 7808 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1200 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1960 zł
Razem składki ZUS 10968 zł
Koszty uzyskania 20% 13806.4 zł
Podstawa opodatkowania 55226 zł
Zaliczka na podatek 4591.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 5349.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 6212.88 zł
Kwota netto (na rękę) 58228.1 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 68480 zł

Umowa o dzieło

68480
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 80000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 72800 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 68480 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 80000 zł
Podstawa opodatkowania 40000 zł
Koszty uzyskania 40000 zł
Podatek do US 18% 7200 zł
Kwota netto (na rękę) 72800 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 80000 zł
Podstawa opodatkowania 16000 zł
Koszty uzyskania 64000 zł
Podatek do US 18% 11520 zł
Kwota netto (na rękę) 68480 zł

Umowa B2B

65041
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 80000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 65041 Sprawdzenie działania: 65041 netto * 23% = 14959 (to nasza kwota VAT) 65041 netto + 14959 VAT = 80000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 80000 zł
Podatek VAT 23 % 14959
Kwota netto 65041 zł

  Frazy powiązane:

 • 80000 brutto
 • 80000 brutto ile to netto
 • ile to jest10 procent z 80000
 • 80 000 brutto ile to netto
 • 80000 brutto netto
 • 80 tys ile netto
 • brutto 80000
 • 80 000 zł brutto - ile to netto
 • wartosc brutto 80000 ile to netto
 • 80 tys brutto
 • 80000 ile to jest brutto
 • 80000brutto ile netto
 • 89.000 brutto ile to netto
 • 80000 brutto ile netto
 • 80000 ile to jest netto
 • 80000 brutt
 • ile to jest 80 tys netto

Najciekawsze: