800 zł brutto, ile to netto?

 

627.19 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 78.08 zł
Składka rentowa 12 zł
Składka chorobowa 19.6 zł
Składka zdrowotna 62.13 zł
Zaliczka na podatek 1 zł

582.69 zł
netto (na rękę)

691 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 78.08 zł
Składka rentowa 12 zł
Składka chorobowa 19.6 zł
Składka zdrowotna 62.13 zł
Zaliczka na podatek 45.5zł

691.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 108.8 zł

650 zł
netto (na rękę)VAT 23% 150 zł

Umowa o pracę

627.19
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 800 = 78.08 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 800 = 12 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 800 = 19.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 109.68 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 800 - 109.68 = 690.32 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 690.32 * 9% = 62.13 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 690.32 * 7,75% = 53.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 109.68 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 800 zł - 109.68 zł - 111.25 zł = 579 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 579 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (579 * 7%) - 46,33 zł = 54.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 54.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 690.32 * 7,75 % = 53.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 579 zł - 53.5 zł = 1 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 109.68 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 62.13 zł

  Zaliczka na podatek - 1 zł

  Wynagrodzenie netto: 800 zł - 109.68 zł - 62.13 zł -1 zł = 627.19 zł

Umowa zlecenie

582.69
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 78.08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 12 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 19.6 zł
Razem składki ZUS 109.68 zł
Koszty uzyskania 20% 138.064 zł
Podstawa opodatkowania 552 zł
Zaliczka na podatek 45.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 53.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 62.13 zł
Kwota netto (na rękę) 582.69 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 691 zł

Umowa o dzieło

691.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 732 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 691.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 800 zł
Podstawa opodatkowania 400 zł
Koszty uzyskania 400 zł
Podatek do US 17% 68 zł
Kwota netto (na rękę) 732 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 800 zł
Podstawa opodatkowania 160 zł
Koszty uzyskania 640 zł
Podatek do US 17% 108.8 zł
Kwota netto (na rękę) 691.2 zł

Umowa B2B

650
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 650 Sprawdzenie działania: 650 netto * 23% = 150 (to nasza kwota VAT) 650 netto + 150 VAT = 800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 800 zł
Podatek VAT 23 % 150
Kwota netto 650 zł

  Frazy powiązane:

 • 800 brutto ile to netto
 • 800 netto ile to brutto
 • 800 brutto
 • 800 zl brutto
 • 800 zł brutto
 • 800zl brutto ile to netto
 • 800 zl brutto ile to netto
 • 800 brutto ile netto
 • 800 brutto ile to netto 2016
 • https://netto-brutto.eu/brutto/800
 • 800 zl brutto czy netto
 • 800 netto ile to brutto 2018
 • 800 brutto ile to netto 2017
 • czy kwota dochodow na pierwsze dziecko to 800 zl netto czy brutto
 • dochód 800 zł brutto czy netto
 • 800 złotych brutto nagrody ile to netto
 • 800zl brutto
 • 500 zl na dziecko 800 zl netto czy brutto
 • 800 zl brutto czy netto na dziecko
 • 800 zl na pierwsze dziecko to brutto czy netto