800 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

624.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 800 = 78.08 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 800 = 12 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 800 = 19.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 109.68 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 800 - 109.68 = 690.32 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 690.32 * 9% = 62.13 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 690.32 * 7,75% = 53.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 109.68 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 800 zł - 109.68 zł - 111.25 zł = 579 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 579 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (579 * 18%) - 46,33 zł = 57.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 57.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 690.32 * 7,75 % = 53.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 579 zł - 53.5 zł = 4 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 109.68 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 62.13 zł

  Zaliczka na podatek - 4 zł

  Wynagrodzenie netto: 800 zł - 109.68 zł - 62.13 zł -4 zł = 624.19 zł


  Frazy powiązane:

 • 800 brutto ile to netto
 • 800 netto ile to brutto
 • 800 brutto
 • 800 zl brutto
 • 800zl brutto ile to netto
 • 800 brutto ile to netto 2016
 • 800 zl brutto ile to netto
 • 800 zł brutto
 • 800 zl brutto czy netto
 • 800 brutto ile netto
 • 800 netto ile to brutto 2018
 • 800 brutto ile to netto 2017
 • czy kwota dochodow na pierwsze dziecko to 800 zl netto czy brutto
 • dochód 800 zł brutto czy netto
 • 800zl brutto
 • 500 zl na dziecko 800 zl netto czy brutto
 • 800 zl brutto czy netto na dziecko
 • 800 zl na pierwsze dziecko to brutto czy netto
 • 800 zł brutto czy netto
 • 800 zł brutto umowa zlecenie

Najciekawsze: