780 zł brutto, ile to netto?

 

612.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 76.128 zł
Składka rentowa 11.7 zł
Składka chorobowa 19.11 zł
Składka zdrowotna 60.58 zł
Zaliczka na podatek -0 zł

567.64 zł
netto (na rękę)

674 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 76.128 zł
Składka rentowa 11.7 zł
Składka chorobowa 19.11 zł
Składka zdrowotna 60.58 zł
Zaliczka na podatek 44.84zł

673.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 106.08 zł

634 zł
netto (na rękę)VAT 23% 146 zł

Umowa o pracę

612.48
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 780 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 780 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 780 = 76.128 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 780 = 11.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 780 = 19.11 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 106.938 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 780 - 106.938 = 673.062 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 673.062 * 9% = 60.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 673.062 * 7,75% = 52.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 780 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 106.938 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 780 zł - 106.938 zł - 111.25 zł = 562 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 562 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (562 * 7%) - 46,33 zł = 51.78 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 51.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 673.062 * 7,75 % = 52.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 562 zł - 52.16 zł = -0 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 780 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 106.938 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 60.58 zł

  Zaliczka na podatek - -0 zł

  Wynagrodzenie netto: 780 zł - 106.938 zł - 60.58 zł --0 zł = 612.48 zł

Umowa zlecenie

567.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 76.128 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 11.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 19.11 zł
Razem składki ZUS 106.938 zł
Koszty uzyskania 20% 134.6124 zł
Podstawa opodatkowania 538 zł
Zaliczka na podatek 44.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 52.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 60.58 zł
Kwota netto (na rękę) 567.64 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 674 zł

Umowa o dzieło

673.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 780 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 713.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 673.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 780 zł
Podstawa opodatkowania 390 zł
Koszty uzyskania 390 zł
Podatek do US 17% 66.3 zł
Kwota netto (na rękę) 713.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 780 zł
Podstawa opodatkowania 156 zł
Koszty uzyskania 624 zł
Podatek do US 17% 106.08 zł
Kwota netto (na rękę) 673.92 zł

Umowa B2B

634
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 780 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 634 Sprawdzenie działania: 634 netto * 23% = 146 (to nasza kwota VAT) 634 netto + 146 VAT = 780 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 780 zł
Podatek VAT 23 % 146
Kwota netto 634 zł

  Frazy powiązane:

 • 780 brutto ile to netto
 • 780 brutto umowa zlecenie ile to netyo
 • 780 zl brutto ile to netto
 • 780 brutto to ile netto
 • 780 zl brutto
 • netto 780 zł ile to brutto
 • skladki zus z 780 zl
 • 780 zł btutto ile netto
 • 780 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 780 brutto ile to netto?
 • 780 zł brutto ile to netto
 • 780 brutoo ile to netto
 • 780 zł brutto
 • ile wynosi podstawa zdrowotnego od 780 zl
 • 780zł brutto
 • podTek od 780 zl ile wynosi
 • 780 brutto ile netto

Najciekawsze: