7700 zł brutto, ile to netto?

 

5494.34 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 751.52 zł
Składka rentowa 115.5 zł
Składka chorobowa 188.65 zł
Składka zdrowotna 597.99 zł
Zaliczka na podatek 552 zł

5604.28 zł
netto (na rękę)

6653 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 751.52 zł
Składka rentowa 115.5 zł
Składka chorobowa 188.65 zł
Składka zdrowotna 597.99 zł
Zaliczka na podatek 442.06zł

6652.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1047.2 zł

6260 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1440 zł

Umowa o pracę

5494.34
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7700 = 751.52 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7700 = 115.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7700 = 188.65 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1055.67 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7700 - 1055.67 = 6644.33 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6644.33 * 9% = 597.99 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6644.33 * 7,75% = 514.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1055.67 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7700 zł - 1055.67 zł - 111.25 zł = 6533 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6533 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6533 * 7%) - 46,33 zł = 1066.85 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1066.85 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6644.33 * 7,75 % = 514.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6533 zł - 514.94 zł = 552 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1055.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 597.99 zł

  Zaliczka na podatek - 552 zł

  Wynagrodzenie netto: 7700 zł - 1055.67 zł - 597.99 zł -552 zł = 5494.34 zł

Umowa zlecenie

5604.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 751.52 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 115.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 188.65 zł
Razem składki ZUS 1055.67 zł
Koszty uzyskania 20% 1328.866 zł
Podstawa opodatkowania 5315 zł
Zaliczka na podatek 442.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 514.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 597.99 zł
Kwota netto (na rękę) 5604.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6653 zł

Umowa o dzieło

6652.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7045.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6652.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7700 zł
Podstawa opodatkowania 3850 zł
Koszty uzyskania 3850 zł
Podatek do US 17% 654.5 zł
Kwota netto (na rękę) 7045.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7700 zł
Podstawa opodatkowania 1540 zł
Koszty uzyskania 6160 zł
Podatek do US 17% 1047.2 zł
Kwota netto (na rękę) 6652.8 zł

Umowa B2B

6260
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 7700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6260 Sprawdzenie działania: 6260 netto * 23% = 1440 (to nasza kwota VAT) 6260 netto + 1440 VAT = 7700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 7700 zł
Podatek VAT 23 % 1440
Kwota netto 6260 zł

  Frazy powiązane:

 • 7700 brutto ile to netto 2015
 • 7700 brutto
 • 7700 brutto ile to netto
 • 7700 brutto ile to netto 2017
 • emerytura 7700 brutto. ile to na reke netto?
 • brutto 7700. ile to netto na reke
 • 7700 brutto ile to netto 2018
 • 7700 brutto ile to netto 2016
 • 7700 netto ile to brutto
 • 7700 brutto ile to zł
 • 7700 zł brutto ile to netto
 • emerytura 7700 brutto ile to netto na reke?
 • emerytura 7700 zl brutto. ile to netto?
 • emerytura brutto 7700 zl. ile to netto na reke?
 • 7700 tys brutto
 • 7700 emerytura. ile to na reke netto?
 • emerytura brutto 7700; ile to netto na reke?
 • emerytura 7700 brutto (PLN) ile to netto 2021 na reke?
 • 7700 brutto na działalność
 • emerytura 7700 brutto. ile to netto na reke?