760 zł brutto, ile to netto?

 

598.78 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 74.176 zł
Składka rentowa 11.4 zł
Składka chorobowa 18.62 zł
Składka zdrowotna 59.02 zł
Zaliczka na podatek -2 zł

552.6 zł
netto (na rękę)

657 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 74.176 zł
Składka rentowa 11.4 zł
Składka chorobowa 18.62 zł
Składka zdrowotna 59.02 zł
Zaliczka na podatek 44.18zł

656.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 103.36 zł

618 zł
netto (na rękę)VAT 23% 142 zł

Umowa o pracę

598.78
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 760 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 760 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 760 = 74.176 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 760 = 11.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 760 = 18.62 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 104.196 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 760 - 104.196 = 655.804 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 655.804 * 9% = 59.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 655.804 * 7,75% = 50.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 760 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 104.196 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 760 zł - 104.196 zł - 111.25 zł = 545 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 545 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (545 * 7%) - 46,33 zł = 48.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 48.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 655.804 * 7,75 % = 50.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 545 zł - 50.82 zł = -2 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 760 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 104.196 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 59.02 zł

  Zaliczka na podatek - -2 zł

  Wynagrodzenie netto: 760 zł - 104.196 zł - 59.02 zł --2 zł = 598.78 zł

Umowa zlecenie

552.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 74.176 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 11.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 18.62 zł
Razem składki ZUS 104.196 zł
Koszty uzyskania 20% 131.1608 zł
Podstawa opodatkowania 525 zł
Zaliczka na podatek 44.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 50.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 59.02 zł
Kwota netto (na rękę) 552.6 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 657 zł

Umowa o dzieło

656.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 760 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 695.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 656.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 760 zł
Podstawa opodatkowania 380 zł
Koszty uzyskania 380 zł
Podatek do US 17% 64.6 zł
Kwota netto (na rękę) 695.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 760 zł
Podstawa opodatkowania 152 zł
Koszty uzyskania 608 zł
Podatek do US 17% 103.36 zł
Kwota netto (na rękę) 656.64 zł

Umowa B2B

618
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 760 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 618 Sprawdzenie działania: 618 netto * 23% = 142 (to nasza kwota VAT) 618 netto + 142 VAT = 760 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 760 zł
Podatek VAT 23 % 142
Kwota netto 618 zł

  Frazy powiązane:

 • 760 brutto ile to netto
 • 760 zl brutto
 • 760 brutto
 • 760 zl brutto ile to netto
 • 760 brutto ile to jest netto
 • 1/3 etatu 617 zl ile wynosi zdrowotne do zus
 • 617 to ile na ręke
 • 760 netto
 • 760 brutto ile netto
 • ile wynosi podatek od kwoty 760zl
 • 760 zl emerutury brutto ile to netto
 • 760 zł brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 760 brutto ile to netto 2015
 • kwota 760 zł
 • 760 zł brutto ile to netto
 • 760 bruto to ile netto
 • 760 zl brutto umowa zlecenie ile to netto
 • 760 brutto in netto
 • 760 BRUTTO
 • brutto 760 ile netto

Najciekawsze: