750 zł brutto, ile to netto?

 

591.93 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 73.2 zł
Składka rentowa 11.25 zł
Składka chorobowa 18.375 zł
Składka zdrowotna 58.25 zł
Zaliczka na podatek -3 zł

546.09 zł
netto (na rękę)

648 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 73.2 zł
Składka rentowa 11.25 zł
Składka chorobowa 18.375 zł
Składka zdrowotna 58.25 zł
Zaliczka na podatek 42.84zł

648 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 102 zł

610 zł
netto (na rękę)VAT 23% 140 zł

Umowa o pracę

591.93
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 750 = 73.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 750 = 11.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 750 = 18.375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 102.825 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 750 - 102.825 = 647.175 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 647.175 * 9% = 58.25 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 647.175 * 7,75% = 50.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 102.825 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 750 zł - 102.825 zł - 111.25 zł = 536 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 536 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (536 * 7%) - 46,33 zł = 47.36 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 47.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 647.175 * 7,75 % = 50.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 536 zł - 50.16 zł = -3 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 102.825 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 58.25 zł

  Zaliczka na podatek - -3 zł

  Wynagrodzenie netto: 750 zł - 102.825 zł - 58.25 zł --3 zł = 591.93 zł

Umowa zlecenie

546.09
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 73.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 11.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 18.375 zł
Razem składki ZUS 102.825 zł
Koszty uzyskania 20% 129.435 zł
Podstawa opodatkowania 518 zł
Zaliczka na podatek 42.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 50.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 58.25 zł
Kwota netto (na rękę) 546.09 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 648 zł

Umowa o dzieło

648
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 750 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 686.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 648 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 750 zł
Podstawa opodatkowania 375 zł
Koszty uzyskania 375 zł
Podatek do US 17% 63.75 zł
Kwota netto (na rękę) 686.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 750 zł
Podstawa opodatkowania 150 zł
Koszty uzyskania 600 zł
Podatek do US 17% 102 zł
Kwota netto (na rękę) 648 zł

Umowa B2B

610
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 750 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 610 Sprawdzenie działania: 610 netto * 23% = 140 (to nasza kwota VAT) 610 netto + 140 VAT = 750 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 750 zł
Podatek VAT 23 % 140
Kwota netto 610 zł

  Frazy powiązane:

 • 750 brutto ile to netto
 • 750 brutto
 • 750 brutto ile to netto 2017
 • 750 brutto ile to netto 2015
 • umowa o prace 750 brutto
 • 750 brutto ile netto
 • 1/2 etatu wynagrodzenie brutto 750 ile netto
 • 750 zl brutto ile to netto
 • bruto17 zl umowa zlecenie ile neto
 • 750zł brutto ile to netto
 • kwota brutto 750 ile to netto
 • 750 zł brutto
 • 750 ZŁ BRUTTO
 • 750zl brutto ile to na reke
 • 2500 brutto ile to netto w wojsku
 • renta 750 brutto ile to netto
 • 750 zl brutto ilw to netto
 • brutto 750 ilo to netto
 • 750zl brutto to ile na reke
 • umowa zlecenie 750 złotych brutto to ile do wypłaty

Najciekawsze: