750 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

588.93
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 750 = 73.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 750 = 11.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 750 = 18.375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 102.825 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 750 - 102.825 = 647.175 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 647.175 * 9% = 58.25 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 647.175 * 7,75% = 50.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 102.825 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 750 zł - 102.825 zł - 111.25 zł = 536 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 536 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (536 * 18%) - 46,33 zł = 50.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 50.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 647.175 * 7,75 % = 50.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 536 zł - 50.16 zł = -0 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 102.825 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 58.25 zł

  Zaliczka na podatek - -0 zł

  Wynagrodzenie netto: 750 zł - 102.825 zł - 58.25 zł --0 zł = 588.93 zł


  Frazy powiązane:

 • 750 brutto ile to netto
 • 750 brutto ile to netto 2017
 • 750 brutto ile to netto 2015
 • umowa o prace 750 brutto
 • 1/2 etatu wynagrodzenie brutto 750 ile netto
 • kwota brutto 750 ile to netto
 • 750 brutto ile netto
 • 750 zł brutto
 • 750zl brutto ile to na reke
 • 2500 brutto ile to netto w wojsku
 • 750zł brutto ile to netto
 • 750 zl brutto ile to netto
 • renta 750 brutto ile to netto
 • 750 zl brutto ilw to netto
 • brutto 750 ilo to netto
 • 750zl brutto to ile na reke
 • ile to jest 750zl brutto
 • 750 brutto ile to netto 2016
 • umowa zlecenie 750 brutto ile netto?
 • 750 brutto

Najciekawsze: