731 zł brutto, ile to netto?

 

578.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 71.3456 zł
Składka rentowa 10.965 zł
Składka chorobowa 17.9095 zł
Składka zdrowotna 56.77 zł
Zaliczka na podatek -4 zł

531.9 zł
netto (na rękę)

632 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 71.3456 zł
Składka rentowa 10.965 zł
Składka chorobowa 17.9095 zł
Składka zdrowotna 56.77 zł
Zaliczka na podatek 42.11zł

631.584 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 99.416 zł

594 zł
netto (na rękę)VAT 23% 137 zł

Umowa o pracę

578.01
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 731 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 731 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 731 = 71.3456 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 731 = 10.965 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 731 = 17.9095 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 100.2201 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 731 - 100.2201 = 630.7799 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 630.7799 * 9% = 56.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 630.7799 * 7,75% = 48.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 731 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 100.2201 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 731 zł - 100.2201 zł - 111.25 zł = 520 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 520 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (520 * 7%) - 46,33 zł = 44.64 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 44.64 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 630.7799 * 7,75 % = 48.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 520 zł - 48.89 zł = -4 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 731 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 100.2201 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 56.77 zł

  Zaliczka na podatek - -4 zł

  Wynagrodzenie netto: 731 zł - 100.2201 zł - 56.77 zł --4 zł = 578.01 zł

Umowa zlecenie

531.9
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 71.3456 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 10.965 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 17.9095 zł
Razem składki ZUS 100.2201 zł
Koszty uzyskania 20% 126.15598 zł
Podstawa opodatkowania 505 zł
Zaliczka na podatek 42.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 48.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 56.77 zł
Kwota netto (na rękę) 531.9 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 632 zł

Umowa o dzieło

631.584
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 731 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 668.865 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 631.584 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 731 zł
Podstawa opodatkowania 365.5 zł
Koszty uzyskania 365.5 zł
Podatek do US 17% 62.135 zł
Kwota netto (na rękę) 668.865 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 731 zł
Podstawa opodatkowania 146.2 zł
Koszty uzyskania 584.8 zł
Podatek do US 17% 99.416 zł
Kwota netto (na rękę) 631.584 zł

Umowa B2B

594
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 731 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 594 Sprawdzenie działania: 594 netto * 23% = 137 (to nasza kwota VAT) 594 netto + 137 VAT = 731 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 731 zł
Podatek VAT 23 % 137
Kwota netto 594 zł

  Frazy powiązane:

 • 731.71 składka
 • 731 brutto ile netto
 • 731 brutto to ile netto
 • 731 brutto ile to netto