7175 zł brutto, ile to netto?

 

5124.09 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 700.28 zł
Składka rentowa 107.625 zł
Składka chorobowa 175.7875 zł
Składka zdrowotna 557.22 zł
Zaliczka na podatek 510 zł

5221.92 zł
netto (na rękę)

6199 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 700.28 zł
Składka rentowa 107.625 zł
Składka chorobowa 175.7875 zł
Składka zdrowotna 557.22 zł
Zaliczka na podatek 412.17zł

6199.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 975.8 zł

5833 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1342 zł

Umowa o pracę

5124.09
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7175 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7175 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7175 = 700.28 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7175 = 107.625 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7175 = 175.7875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 983.6925 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7175 - 983.6925 = 6191.3075 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6191.3075 * 9% = 557.22 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6191.3075 * 7,75% = 479.83 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7175 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 983.6925 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7175 zł - 983.6925 zł - 111.25 zł = 6080 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6080 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6080 * 7%) - 46,33 zł = 989.84 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 989.84 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6191.3075 * 7,75 % = 479.83 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6080 zł - 479.83 zł = 510 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7175 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 983.6925 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 557.22 zł

  Zaliczka na podatek - 510 zł

  Wynagrodzenie netto: 7175 zł - 983.6925 zł - 557.22 zł -510 zł = 5124.09 zł

Umowa zlecenie

5221.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 700.28 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 107.625 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 175.7875 zł
Razem składki ZUS 983.6925 zł
Koszty uzyskania 20% 1238.2615 zł
Podstawa opodatkowania 4953 zł
Zaliczka na podatek 412.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 479.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 557.22 zł
Kwota netto (na rękę) 5221.92 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6199 zł

Umowa o dzieło

6199.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7175 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6565.125 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6199.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7175 zł
Podstawa opodatkowania 3587.5 zł
Koszty uzyskania 3587.5 zł
Podatek do US 17% 609.875 zł
Kwota netto (na rękę) 6565.125 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7175 zł
Podstawa opodatkowania 1435 zł
Koszty uzyskania 5740 zł
Podatek do US 17% 975.8 zł
Kwota netto (na rękę) 6199.2 zł

Umowa B2B

5833
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 7175 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5833 Sprawdzenie działania: 5833 netto * 23% = 1342 (to nasza kwota VAT) 5833 netto + 1342 VAT = 7175 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 7175 zł
Podatek VAT 23 % 1342
Kwota netto 5833 zł