7155 zł brutto, ile to netto?

 

5110.39 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 698.328 zł
Składka rentowa 107.325 zł
Składka chorobowa 175.2975 zł
Składka zdrowotna 555.66 zł
Zaliczka na podatek 508 zł

5207.88 zł
netto (na rękę)

6182 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 698.328 zł
Składka rentowa 107.325 zł
Składka chorobowa 175.2975 zł
Składka zdrowotna 555.66 zł
Zaliczka na podatek 410.51zł

6181.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 973.08 zł

5817 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1338 zł

Umowa o pracę

5110.39
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7155 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7155 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7155 = 698.328 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7155 = 107.325 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7155 = 175.2975 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 980.9505 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7155 - 980.9505 = 6174.0495 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6174.0495 * 9% = 555.66 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6174.0495 * 7,75% = 478.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7155 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 980.9505 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7155 zł - 980.9505 zł - 111.25 zł = 6063 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6063 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6063 * 7%) - 46,33 zł = 986.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 986.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6174.0495 * 7,75 % = 478.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6063 zł - 478.49 zł = 508 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7155 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 980.9505 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 555.66 zł

  Zaliczka na podatek - 508 zł

  Wynagrodzenie netto: 7155 zł - 980.9505 zł - 555.66 zł -508 zł = 5110.39 zł

Umowa zlecenie

5207.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 698.328 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 107.325 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 175.2975 zł
Razem składki ZUS 980.9505 zł
Koszty uzyskania 20% 1234.8099 zł
Podstawa opodatkowania 4939 zł
Zaliczka na podatek 410.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 478.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 555.66 zł
Kwota netto (na rękę) 5207.88 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6182 zł

Umowa o dzieło

6181.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7155 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6546.825 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6181.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7155 zł
Podstawa opodatkowania 3577.5 zł
Koszty uzyskania 3577.5 zł
Podatek do US 17% 608.175 zł
Kwota netto (na rękę) 6546.825 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7155 zł
Podstawa opodatkowania 1431 zł
Koszty uzyskania 5724 zł
Podatek do US 17% 973.08 zł
Kwota netto (na rękę) 6181.92 zł

Umowa B2B

5817
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 7155 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5817 Sprawdzenie działania: 5817 netto * 23% = 1338 (to nasza kwota VAT) 5817 netto + 1338 VAT = 7155 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 7155 zł
Podatek VAT 23 % 1338
Kwota netto 5817 zł

  Frazy powiązane:

 • 7155 brutto ile to netto
 • 7155 brutto to ile netto
 • 1338 zl brutto to netto
 • 7155 ile to netto