7000 zł brutto, ile to netto?

 

5000.67 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 683.2 zł
Składka rentowa 105 zł
Składka chorobowa 171.5 zł
Składka zdrowotna 543.63 zł
Zaliczka na podatek 496 zł

5094.79 zł
netto (na rękę)

6048 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 683.2 zł
Składka rentowa 105 zł
Składka chorobowa 171.5 zł
Składka zdrowotna 543.63 zł
Zaliczka na podatek 401.88zł

6048 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 952 zł

5691 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1309 zł

Umowa o pracę

5000.67
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7000 = 683.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7000 = 105 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7000 = 171.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 959.7 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7000 - 959.7 = 6040.3 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6040.3 * 9% = 543.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6040.3 * 7,75% = 468.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 959.7 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7000 zł - 959.7 zł - 111.25 zł = 5929 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5929 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5929 * 7%) - 46,33 zł = 964.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 964.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6040.3 * 7,75 % = 468.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5929 zł - 468.12 zł = 496 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 959.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 543.63 zł

  Zaliczka na podatek - 496 zł

  Wynagrodzenie netto: 7000 zł - 959.7 zł - 543.63 zł -496 zł = 5000.67 zł

Umowa zlecenie

5094.79
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 683.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 105 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 171.5 zł
Razem składki ZUS 959.7 zł
Koszty uzyskania 20% 1208.06 zł
Podstawa opodatkowania 4832 zł
Zaliczka na podatek 401.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 468.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 543.63 zł
Kwota netto (na rękę) 5094.79 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6048 zł

Umowa o dzieło

6048
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6405 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6048 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7000 zł
Podstawa opodatkowania 3500 zł
Koszty uzyskania 3500 zł
Podatek do US 17% 595 zł
Kwota netto (na rękę) 6405 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7000 zł
Podstawa opodatkowania 1400 zł
Koszty uzyskania 5600 zł
Podatek do US 17% 952 zł
Kwota netto (na rękę) 6048 zł

Umowa B2B

5691
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 7000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5691 Sprawdzenie działania: 5691 netto * 23% = 1309 (to nasza kwota VAT) 5691 netto + 1309 VAT = 7000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 7000 zł
Podatek VAT 23 % 1309
Kwota netto 5691 zł

  Frazy powiązane:

 • 7000 brutto ile to netto 2015
 • 7000 brutto ile to netto
 • 7000 brutto ile to netto 2017
 • 7000 brutto
 • 7000 brutto ile to netto 2016
 • 7000 brutto ile netto
 • brutto ile to netto umowa o pracę
 • 7000brutto
 • 7000
 • 7000 brutto ile netto 2016
 • https://netto-brutto.eu/brutto/7000
 • http://netto-brutto eu/brutto/7000/
 • 7000 brutto ile netto 2017
 • 7000 zl brutto ile to netto
 • ile to jest 7000 brutto
 • wynagrodzenie 7000 brutto
 • 7000 ile to netto
 • praca za 7000 netto
 • 7000 brutto to ile netto
 • 7000 ile to netto 2017