700 zł brutto, ile to netto?

 

556.67 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 68.32 zł
Składka rentowa 10.5 zł
Składka chorobowa 17.15 zł
Składka zdrowotna 54.36 zł
Zaliczka na podatek -7 zł

509.48 zł
netto (na rękę)

605 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 68.32 zł
Składka rentowa 10.5 zł
Składka chorobowa 17.15 zł
Składka zdrowotna 54.36 zł
Zaliczka na podatek 40.19zł

604.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 95.2 zł

569 zł
netto (na rękę)VAT 23% 131 zł

Umowa o pracę

556.67
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 700 = 68.32 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 700 = 10.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 700 = 17.15 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 95.97 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 700 - 95.97 = 604.03 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 604.03 * 9% = 54.36 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 604.03 * 7,75% = 46.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 95.97 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 700 zł - 95.97 zł - 111.25 zł = 493 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 493 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (493 * 7%) - 46,33 zł = 40.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 40.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 604.03 * 7,75 % = 46.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 493 zł - 46.81 zł = -7 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 95.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 54.36 zł

  Zaliczka na podatek - -7 zł

  Wynagrodzenie netto: 700 zł - 95.97 zł - 54.36 zł --7 zł = 556.67 zł

Umowa zlecenie

509.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 68.32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 10.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 17.15 zł
Razem składki ZUS 95.97 zł
Koszty uzyskania 20% 120.806 zł
Podstawa opodatkowania 483 zł
Zaliczka na podatek 40.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 46.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 54.36 zł
Kwota netto (na rękę) 509.48 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 605 zł

Umowa o dzieło

604.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 640.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 604.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 700 zł
Podstawa opodatkowania 350 zł
Koszty uzyskania 350 zł
Podatek do US 17% 59.5 zł
Kwota netto (na rękę) 640.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 700 zł
Podstawa opodatkowania 140 zł
Koszty uzyskania 560 zł
Podatek do US 17% 95.2 zł
Kwota netto (na rękę) 604.8 zł

Umowa B2B

569
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 569 Sprawdzenie działania: 569 netto * 23% = 131 (to nasza kwota VAT) 569 netto + 131 VAT = 700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 700 zł
Podatek VAT 23 % 131
Kwota netto 569 zł

  Frazy powiązane:

 • 700 brutto ile to netto
 • 700 brutto ile to netto 2015
 • 700 netto ile to brutto
 • 700 brutto
 • 700 zl brutto
 • 700 zł netto ile to brutto
 • 700 zl brutto ile to netto
 • umowa o prace zarobki 2 tys ile na reke
 • 700zl brutto ile to netto
 • 700 netto ile zus
 • 700zl brutto
 • 700 brutto ile to netto 2017
 • premia 700 brutto
 • 700 zl brutto ile to na reke
 • 700 brutto ile to netto w 2017
 • 700 zl brutto ile netto
 • 700 brutto netto
 • brutto 700 ile netto
 • 700zł brutto ile to netto
 • 500 800 netto czy brutto

Najciekawsze: