700 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

553.67
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 700 = 68.32 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 700 = 10.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 700 = 17.15 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 95.97 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 700 - 95.97 = 604.03 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 604.03 * 9% = 54.36 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 604.03 * 7,75% = 46.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 95.97 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 700 zł - 95.97 zł - 111.25 zł = 493 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 493 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (493 * 18%) - 46,33 zł = 42.41 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 42.41 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 604.03 * 7,75 % = 46.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 493 zł - 46.81 zł = -4 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 95.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 54.36 zł

  Zaliczka na podatek - -4 zł

  Wynagrodzenie netto: 700 zł - 95.97 zł - 54.36 zł --4 zł = 553.67 zł


  Frazy powiązane:

 • 700 brutto ile to netto
 • 700 brutto ile to netto 2015
 • 700 brutto
 • 700 netto ile to brutto
 • 700 zl brutto
 • 700 zl brutto ile to netto
 • umowa o prace zarobki 2 tys ile na reke
 • 700 netto ile zus
 • 700zl brutto ile to netto
 • 700 brutto ile to netto 2017
 • premia 700 brutto
 • 700 zl brutto ile to na reke
 • 700 brutto ile to netto w 2017
 • 700 zl brutto ile netto
 • 700 brutto netto
 • brutto 700 ile netto
 • 700zl brutto
 • 700 zł netto ile to brutto
 • 700zł brutto ile to netto
 • 500 800 netto czy brutto

Najciekawsze: