6980 zł brutto, ile to netto?

 

4986.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 681.248 zł
Składka rentowa 104.7 zł
Składka chorobowa 171.01 zł
Składka zdrowotna 542.07 zł
Zaliczka na podatek 494 zł

5080.76 zł
netto (na rękę)

6031 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 681.248 zł
Składka rentowa 104.7 zł
Składka chorobowa 171.01 zł
Składka zdrowotna 542.07 zł
Zaliczka na podatek 400.21zł

6030.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 949.28 zł

5675 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1305 zł

Umowa o pracę

4986.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6980 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6980 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6980 = 681.248 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6980 = 104.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6980 = 171.01 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 956.958 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6980 - 956.958 = 6023.042 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6023.042 * 9% = 542.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6023.042 * 7,75% = 466.79 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6980 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 956.958 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6980 zł - 956.958 zł - 111.25 zł = 5912 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5912 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5912 * 7%) - 46,33 zł = 961.28 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 961.28 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6023.042 * 7,75 % = 466.79 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5912 zł - 466.79 zł = 494 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6980 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 956.958 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 542.07 zł

  Zaliczka na podatek - 494 zł

  Wynagrodzenie netto: 6980 zł - 956.958 zł - 542.07 zł -494 zł = 4986.97 zł

Umowa zlecenie

5080.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 681.248 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 104.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 171.01 zł
Razem składki ZUS 956.958 zł
Koszty uzyskania 20% 1204.6084 zł
Podstawa opodatkowania 4818 zł
Zaliczka na podatek 400.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 466.79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 542.07 zł
Kwota netto (na rękę) 5080.76 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6031 zł

Umowa o dzieło

6030.72
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6980 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6386.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6030.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6980 zł
Podstawa opodatkowania 3490 zł
Koszty uzyskania 3490 zł
Podatek do US 17% 593.3 zł
Kwota netto (na rękę) 6386.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6980 zł
Podstawa opodatkowania 1396 zł
Koszty uzyskania 5584 zł
Podatek do US 17% 949.28 zł
Kwota netto (na rękę) 6030.72 zł

Umowa B2B

5675
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6980 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5675 Sprawdzenie działania: 5675 netto * 23% = 1305 (to nasza kwota VAT) 5675 netto + 1305 VAT = 6980 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6980 zł
Podatek VAT 23 % 1305
Kwota netto 5675 zł

  Frazy powiązane:

 • 6980 brutto
 • 6980 brutto ile to netto
 • 6980 brutto ile to netto 2023