6820 zł brutto, ile to netto?

 

4873.33 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 665.632 zł
Składka rentowa 102.3 zł
Składka chorobowa 167.09 zł
Składka zdrowotna 529.65 zł
Zaliczka na podatek 482 zł

4964.42 zł
netto (na rękę)

5892 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 665.632 zł
Składka rentowa 102.3 zł
Składka chorobowa 167.09 zł
Składka zdrowotna 529.65 zł
Zaliczka na podatek 390.91zł

5892.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 927.52 zł

5545 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1275 zł

Umowa o pracę

4873.33
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6820 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6820 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6820 = 665.632 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6820 = 102.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6820 = 167.09 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 935.022 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6820 - 935.022 = 5884.978 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5884.978 * 9% = 529.65 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5884.978 * 7,75% = 456.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6820 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 935.022 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6820 zł - 935.022 zł - 111.25 zł = 5774 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5774 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5774 * 7%) - 46,33 zł = 937.82 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 937.82 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5884.978 * 7,75 % = 456.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5774 zł - 456.09 zł = 482 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6820 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 935.022 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 529.65 zł

  Zaliczka na podatek - 482 zł

  Wynagrodzenie netto: 6820 zł - 935.022 zł - 529.65 zł -482 zł = 4873.33 zł

Umowa zlecenie

4964.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 665.632 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 102.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 167.09 zł
Razem składki ZUS 935.022 zł
Koszty uzyskania 20% 1176.9956 zł
Podstawa opodatkowania 4708 zł
Zaliczka na podatek 390.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 456.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 529.65 zł
Kwota netto (na rękę) 4964.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5892 zł

Umowa o dzieło

5892.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6820 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6240.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5892.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6820 zł
Podstawa opodatkowania 3410 zł
Koszty uzyskania 3410 zł
Podatek do US 17% 579.7 zł
Kwota netto (na rękę) 6240.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6820 zł
Podstawa opodatkowania 1364 zł
Koszty uzyskania 5456 zł
Podatek do US 17% 927.52 zł
Kwota netto (na rękę) 5892.48 zł

Umowa B2B

5545
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6820 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5545 Sprawdzenie działania: 5545 netto * 23% = 1275 (to nasza kwota VAT) 5545 netto + 1275 VAT = 6820 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6820 zł
Podatek VAT 23 % 1275
Kwota netto 5545 zł

  Frazy powiązane:

 • 6820 brutto 2017
 • 6820 brutto ile to netto
 • 6820 00 btutto

Najciekawsze: