6755 zł brutto, ile to netto?

 

4827.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 659.288 zł
Składka rentowa 101.325 zł
Składka chorobowa 165.4975 zł
Składka zdrowotna 524.6 zł
Zaliczka na podatek 477 zł

4917.03 zł
netto (na rękę)

5836 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 659.288 zł
Składka rentowa 101.325 zł
Składka chorobowa 165.4975 zł
Składka zdrowotna 524.6 zł
Zaliczka na podatek 387.26zł

5836.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 918.68 zł

5492 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1263 zł

Umowa o pracę

4827.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6755 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6755 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6755 = 659.288 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6755 = 101.325 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6755 = 165.4975 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 926.1105 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6755 - 926.1105 = 5828.8895 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5828.8895 * 9% = 524.6 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5828.8895 * 7,75% = 451.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6755 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 926.1105 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6755 zł - 926.1105 zł - 111.25 zł = 5718 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5718 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5718 * 7%) - 46,33 zł = 928.3 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 928.3 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5828.8895 * 7,75 % = 451.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5718 zł - 451.74 zł = 477 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6755 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 926.1105 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 524.6 zł

  Zaliczka na podatek - 477 zł

  Wynagrodzenie netto: 6755 zł - 926.1105 zł - 524.6 zł -477 zł = 4827.29 zł

Umowa zlecenie

4917.03
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 659.288 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 101.325 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 165.4975 zł
Razem składki ZUS 926.1105 zł
Koszty uzyskania 20% 1165.7779 zł
Podstawa opodatkowania 4663 zł
Zaliczka na podatek 387.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 451.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 524.6 zł
Kwota netto (na rękę) 4917.03 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5836 zł

Umowa o dzieło

5836.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6755 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6180.825 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5836.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6755 zł
Podstawa opodatkowania 3377.5 zł
Koszty uzyskania 3377.5 zł
Podatek do US 17% 574.175 zł
Kwota netto (na rękę) 6180.825 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6755 zł
Podstawa opodatkowania 1351 zł
Koszty uzyskania 5404 zł
Podatek do US 17% 918.68 zł
Kwota netto (na rękę) 5836.32 zł

Umowa B2B

5492
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6755 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5492 Sprawdzenie działania: 5492 netto * 23% = 1263 (to nasza kwota VAT) 5492 netto + 1263 VAT = 6755 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6755 zł
Podatek VAT 23 % 1263
Kwota netto 5492 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/6755