6726 zł brutto, ile to netto?

 

4807.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 656.4576 zł
Składka rentowa 100.89 zł
Składka chorobowa 164.787 zł
Składka zdrowotna 522.35 zł
Zaliczka na podatek 474 zł

4895.32 zł
netto (na rękę)

5811 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 656.4576 zł
Składka rentowa 100.89 zł
Składka chorobowa 164.787 zł
Składka zdrowotna 522.35 zł
Zaliczka na podatek 386.2zł

5811.264 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 914.736 zł

5468 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1258 zł

Umowa o pracę

4807.52
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6726 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6726 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6726 = 656.4576 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6726 = 100.89 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6726 = 164.787 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 922.1346 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6726 - 922.1346 = 5803.8654 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5803.8654 * 9% = 522.35 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5803.8654 * 7,75% = 449.8 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6726 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 922.1346 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6726 zł - 922.1346 zł - 111.25 zł = 5693 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5693 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5693 * 7%) - 46,33 zł = 924.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 924.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5803.8654 * 7,75 % = 449.8 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5693 zł - 449.8 zł = 474 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6726 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 922.1346 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 522.35 zł

  Zaliczka na podatek - 474 zł

  Wynagrodzenie netto: 6726 zł - 922.1346 zł - 522.35 zł -474 zł = 4807.52 zł

Umowa zlecenie

4895.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 656.4576 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 100.89 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 164.787 zł
Razem składki ZUS 922.1346 zł
Koszty uzyskania 20% 1160.77308 zł
Podstawa opodatkowania 4643 zł
Zaliczka na podatek 386.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 449.8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 522.35 zł
Kwota netto (na rękę) 4895.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5811 zł

Umowa o dzieło

5811.264
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6726 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6154.29 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5811.264 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6726 zł
Podstawa opodatkowania 3363 zł
Koszty uzyskania 3363 zł
Podatek do US 17% 571.71 zł
Kwota netto (na rękę) 6154.29 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6726 zł
Podstawa opodatkowania 1345.2 zł
Koszty uzyskania 5380.8 zł
Podatek do US 17% 914.736 zł
Kwota netto (na rękę) 5811.264 zł

Umowa B2B

5468
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6726 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5468 Sprawdzenie działania: 5468 netto * 23% = 1258 (to nasza kwota VAT) 5468 netto + 1258 VAT = 6726 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6726 zł
Podatek VAT 23 % 1258
Kwota netto 5468 zł