670 zł brutto, ile to netto?

 

535.11 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 65.392 zł
Składka rentowa 10.05 zł
Składka chorobowa 16.415 zł
Składka zdrowotna 52.03 zł
Zaliczka na podatek -9 zł

487.92 zł
netto (na rękę)

579 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 65.392 zł
Składka rentowa 10.05 zł
Składka chorobowa 16.415 zł
Składka zdrowotna 52.03 zł
Zaliczka na podatek 38.19zł

578.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 91.12 zł

545 zł
netto (na rękę)VAT 23% 125 zł

Umowa o pracę

535.11
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 670 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 670 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 670 = 65.392 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 670 = 10.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 670 = 16.415 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 91.857 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 670 - 91.857 = 578.143 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 578.143 * 9% = 52.03 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 578.143 * 7,75% = 44.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 670 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 91.857 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 670 zł - 91.857 zł - 111.25 zł = 467 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 467 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (467 * 7%) - 46,33 zł = 35.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 35.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 578.143 * 7,75 % = 44.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 467 zł - 44.81 zł = -9 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 670 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 91.857 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 52.03 zł

  Zaliczka na podatek - -9 zł

  Wynagrodzenie netto: 670 zł - 91.857 zł - 52.03 zł --9 zł = 535.11 zł

Umowa zlecenie

487.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 65.392 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 10.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 16.415 zł
Razem składki ZUS 91.857 zł
Koszty uzyskania 20% 115.6286 zł
Podstawa opodatkowania 463 zł
Zaliczka na podatek 38.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 44.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 52.03 zł
Kwota netto (na rękę) 487.92 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 579 zł

Umowa o dzieło

578.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 670 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 613.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 578.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 670 zł
Podstawa opodatkowania 335 zł
Koszty uzyskania 335 zł
Podatek do US 17% 56.95 zł
Kwota netto (na rękę) 613.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 670 zł
Podstawa opodatkowania 134 zł
Koszty uzyskania 536 zł
Podatek do US 17% 91.12 zł
Kwota netto (na rękę) 578.88 zł

Umowa B2B

545
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 670 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 545 Sprawdzenie działania: 545 netto * 23% = 125 (to nasza kwota VAT) 545 netto + 125 VAT = 670 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 670 zł
Podatek VAT 23 % 125
Kwota netto 545 zł

  Frazy powiązane:

 • 670 brutto ile to netto
 • 2 670 brutto
 • 670 brutto ile netto
 • 670 brutto to ile netto
 • kwota kosztow uzyskania przychodu przy 670 brutto
 • ile na reke przy zarobkach 670 brutto
 • 670zł brutto
 • 670,02 zl brutto
 • 670 renta brutto ile netto

Najciekawsze: