6300 zł brutto, ile to netto?

 

4507.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 614.88 zł
Składka rentowa 94.5 zł
Składka chorobowa 154.35 zł
Składka zdrowotna 489.26 zł
Zaliczka na podatek 440 zł

4585.32 zł
netto (na rękę)

5443 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 614.88 zł
Składka rentowa 94.5 zł
Składka chorobowa 154.35 zł
Składka zdrowotna 489.26 zł
Zaliczka na podatek 361.69zł

5443.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 856.8 zł

5122 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1178 zł

Umowa o pracę

4507.01
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6300 = 614.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6300 = 94.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6300 = 154.35 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 863.73 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6300 - 863.73 = 5436.27 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5436.27 * 9% = 489.26 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5436.27 * 7,75% = 421.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 863.73 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6300 zł - 863.73 zł - 111.25 zł = 5325 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5325 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5325 * 7%) - 46,33 zł = 861.49 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 861.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5436.27 * 7,75 % = 421.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5325 zł - 421.31 zł = 440 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 863.73 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 489.26 zł

  Zaliczka na podatek - 440 zł

  Wynagrodzenie netto: 6300 zł - 863.73 zł - 489.26 zł -440 zł = 4507.01 zł

Umowa zlecenie

4585.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 614.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 94.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 154.35 zł
Razem składki ZUS 863.73 zł
Koszty uzyskania 20% 1087.254 zł
Podstawa opodatkowania 4349 zł
Zaliczka na podatek 361.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 421.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 489.26 zł
Kwota netto (na rękę) 4585.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5443 zł

Umowa o dzieło

5443.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5764.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5443.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6300 zł
Podstawa opodatkowania 3150 zł
Koszty uzyskania 3150 zł
Podatek do US 17% 535.5 zł
Kwota netto (na rękę) 5764.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6300 zł
Podstawa opodatkowania 1260 zł
Koszty uzyskania 5040 zł
Podatek do US 17% 856.8 zł
Kwota netto (na rękę) 5443.2 zł

Umowa B2B

5122
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5122 Sprawdzenie działania: 5122 netto * 23% = 1178 (to nasza kwota VAT) 5122 netto + 1178 VAT = 6300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6300 zł
Podatek VAT 23 % 1178
Kwota netto 5122 zł

  Frazy powiązane:

 • 6300 brutto ile to netto 2015
 • 6300 brutto ile to netto
 • 6300 brutto
 • 6300 brutto ile to netto 2016
 • emerytura brutto 6300
 • 6300 brutto ile netto
 • 6300 netto ile to brutto
 • 6300 ile to netto
 • 6300 brutto ile to netto 2017
 • 6300 brutto ule neto
 • Umowa O Dzieło 2016 Kalkulator
 • wysokosc zusu od 2200 netto
 • 6300 netto ile brutto
 • 6300 brutto netto 2015
 • 6300 bruto
 • 6300 bruto ile to nett
 • 6300pln brutto ile to netto 2017
 • umowa zkecenie 6300 brutto
 • jak obliczyć 7 vat od 6300
 • 6350 ile to netto

Najciekawsze: