6150 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

4351.22
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6150 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6150 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6150 = 600.24 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6150 = 92.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6150 = 150.675 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 843.165 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6150 - 843.165 = 5306.835 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5306.835 * 9% = 477.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5306.835 * 7,75% = 411.28 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6150 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 843.165 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6150 zł - 843.165 zł - 111.25 zł = 5196 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5196 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5196 * 18%) - 46,33 zł = 888.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 888.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5306.835 * 7,75 % = 411.28 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5196 zł - 411.28 zł = 478 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6150 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 843.165 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 477.62 zł

  Zaliczka na podatek - 478 zł

  Wynagrodzenie netto: 6150 zł - 843.165 zł - 477.62 zł -478 zł = 4351.22 zł


  Frazy powiązane:

 • 5000 brutto ile to netto 2015
 • składki zus od 5000 zł
 • zus od 5000 na reke
 • zus przy zarobku 5000 netto
 • skladka zus od kwoty 5000 netto
 • 6150 brutto 2016
 • 6150 brutto ile to netto umowa o pracę
 • wysokość zus od 5000
 • 6150 brutto ile to netto umowa zlecenie tylko skadki onowiązkowe
 • ZUS z kwoty 5000 zl
 • http://netto-brutto eu/brutto/6150/

Przeczytaj też: