6090 zł brutto, ile to netto?

 

4359.1 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 594.384 zł
Składka rentowa 91.35 zł
Składka chorobowa 149.205 zł
Składka zdrowotna 472.96 zł
Zaliczka na podatek 423 zł

4432.37 zł
netto (na rękę)

5262 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 594.384 zł
Składka rentowa 91.35 zł
Składka chorobowa 149.205 zł
Składka zdrowotna 472.96 zł
Zaliczka na podatek 349.73zł

5261.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 828.24 zł

4951 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1139 zł

Umowa o pracę

4359.1
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6090 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6090 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6090 = 594.384 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6090 = 91.35 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6090 = 149.205 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 834.939 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6090 - 834.939 = 5255.061 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5255.061 * 9% = 472.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5255.061 * 7,75% = 407.27 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6090 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 834.939 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6090 zł - 834.939 zł - 111.25 zł = 5144 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5144 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5144 * 7%) - 46,33 zł = 830.72 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 830.72 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5255.061 * 7,75 % = 407.27 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5144 zł - 407.27 zł = 423 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6090 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 834.939 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 472.96 zł

  Zaliczka na podatek - 423 zł

  Wynagrodzenie netto: 6090 zł - 834.939 zł - 472.96 zł -423 zł = 4359.1 zł

Umowa zlecenie

4432.37
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 594.384 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 91.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 149.205 zł
Razem składki ZUS 834.939 zł
Koszty uzyskania 20% 1051.0122 zł
Podstawa opodatkowania 4204 zł
Zaliczka na podatek 349.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 407.27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 472.96 zł
Kwota netto (na rękę) 4432.37 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5262 zł

Umowa o dzieło

5261.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6090 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5572.35 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5261.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6090 zł
Podstawa opodatkowania 3045 zł
Koszty uzyskania 3045 zł
Podatek do US 17% 517.65 zł
Kwota netto (na rękę) 5572.35 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6090 zł
Podstawa opodatkowania 1218 zł
Koszty uzyskania 4872 zł
Podatek do US 17% 828.24 zł
Kwota netto (na rękę) 5261.76 zł

Umowa B2B

4951
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6090 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4951 Sprawdzenie działania: 4951 netto * 23% = 1139 (to nasza kwota VAT) 4951 netto + 1139 VAT = 6090 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6090 zł
Podatek VAT 23 % 1139
Kwota netto 4951 zł

  Frazy powiązane:

 • 594*7 jak to obliczyc
 • 6090 brutto
 • 6090 brutto ile to netto