60000 zł brutto, ile to netto?

 

42388.34 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 5856 zł
Składka rentowa 900 zł
Składka chorobowa 1470 zł
Składka zdrowotna 4659.66 zł
Zaliczka na podatek 4726 zł

43671.83 zł
netto (na rękę)

51840 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 5856 zł
Składka rentowa 900 zł
Składka chorobowa 1470 zł
Składka zdrowotna 4659.66 zł
Zaliczka na podatek 3442.51zł

51840 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 8160 zł

48780 zł
netto (na rękę)VAT 23% 11220 zł

Umowa o pracę

42388.34
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 60000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 60000 = 5856 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 60000 = 900 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 60000 = 1470 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 8226 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 60000 - 8226 = 51774 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 51774 * 9% = 4659.66 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 51774 * 7,75% = 4012.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 60000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 8226 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 60000 zł - 8226 zł - 111.25 zł = 51663 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 51663 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (51663 * 7%) - 46,33 zł = 8738.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 8738.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 51774 * 7,75 % = 4012.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 51663 zł - 4012.49 zł = 4726 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 60000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 8226 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 4659.66 zł

  Zaliczka na podatek - 4726 zł

  Wynagrodzenie netto: 60000 zł - 8226 zł - 4659.66 zł -4726 zł = 42388.34 zł

Umowa zlecenie

43671.83
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 5856 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 900 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1470 zł
Razem składki ZUS 8226 zł
Koszty uzyskania 20% 10354.8 zł
Podstawa opodatkowania 41419 zł
Zaliczka na podatek 3442.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 4012.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 4659.66 zł
Kwota netto (na rękę) 43671.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 51840 zł

Umowa o dzieło

51840
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 60000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 54900 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 51840 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 60000 zł
Podstawa opodatkowania 30000 zł
Koszty uzyskania 30000 zł
Podatek do US 17% 5100 zł
Kwota netto (na rękę) 54900 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 60000 zł
Podstawa opodatkowania 12000 zł
Koszty uzyskania 48000 zł
Podatek do US 17% 8160 zł
Kwota netto (na rękę) 51840 zł

Umowa B2B

48780
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 60000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 48780 Sprawdzenie działania: 48780 netto * 23% = 11220 (to nasza kwota VAT) 48780 netto + 11220 VAT = 60000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 60000 zł
Podatek VAT 23 % 11220
Kwota netto 48780 zł

  Frazy powiązane:

 • 60000 brutto ile to netto
 • 60000 netto ile to brutto
 • 60000 brutto
 • 60000 brutto netto
 • dochody za rok 60000 brutto
 • 60000 ile to neto
 • brutto 60000 netto
 • 60 000 brutto
 • 60000 brutto ile netto
 • 60000 brutto ile to netto
 • 6 000 brutto ile to netto
 • 60 000 brutto ile to netto
 • 60 000 netto
 • 66 zł brutto ile to netto
 • 60000 pln brutto in netto
 • 60000 netto
 • 60000 brutto to ile netto
 • 4659 brutto
 • 60 brutto ile to netto
 • ile jest netto z 66zl

Najciekawsze: