60000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

41873.34
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 60000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 60000 = 5856 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 60000 = 900 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 60000 = 1470 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 8226 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 60000 - 8226 = 51774 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 51774 * 9% = 4659.66 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 51774 * 7,75% = 4012.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 60000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 8226 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 60000 zł - 8226 zł - 111.25 zł = 51663 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 51663 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (51663 * 18%) - 46,33 zł = 9253.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 9253.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 51774 * 7,75 % = 4012.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 51663 zł - 4012.49 zł = 5241 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 60000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 8226 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 4659.66 zł

  Zaliczka na podatek - 5241 zł

  Wynagrodzenie netto: 60000 zł - 8226 zł - 4659.66 zł -5241 zł = 41873.34 zł


  Frazy powiązane:

 • 60000 brutto ile to netto
 • 60000 netto ile to brutto
 • 60000 brutto
 • 60000 brutto netto
 • dochody za rok 60000 brutto
 • 60000 ile to neto
 • brutto 60000 netto
 • 60 000 brutto
 • 60000 brutto ile netto
 • 60000 brutto ile to netto
 • 60 000 brutto ile to netto
 • 66 zł brutto ile to netto
 • 60000 pln brutto in netto
 • 60000 netto
 • 60000 brutto to ile netto
 • 4659 brutto
 • 60 brutto ile to netto
 • ile jest netto z 66zl
 • 60000 brutto dochód ile netto
 • 60000 brutto ile to netto umowa o prace

Najciekawsze: