6000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

4247.43
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6000 = 585.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6000 = 90 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6000 = 147 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 822.6 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6000 - 822.6 = 5177.4 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5177.4 * 9% = 465.97 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5177.4 * 7,75% = 401.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 822.6 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6000 zł - 822.6 zł - 111.25 zł = 5066 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5066 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5066 * 18%) - 46,33 zł = 865.55 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 865.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5177.4 * 7,75 % = 401.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5066 zł - 401.25 zł = 464 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 822.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 465.97 zł

  Zaliczka na podatek - 464 zł

  Wynagrodzenie netto: 6000 zł - 822.6 zł - 465.97 zł -464 zł = 4247.43 zł


  Frazy powiązane:

 • 6000 brutto ile to netto
 • 6000 brutto ile to netto 2016
 • 6000 brutto
 • 6000 brutto ile netto
 • 6000 brutto ile netto 2017
 • http://netto-brutto eu/brutto/6000/
 • wuplata brutto 6000
 • 6000 brutto 2016
 • 6000
 • 6000 zl brutto ile to netto
 • jaki zus od 6000
 • 6 tys brutto ile to netto
 • 6 zł brutto ile to netto
 • zarobek 8000 ile na reke
 • 6000 brutto ile to jest netto
 • 6000brutto ile to netto
 • 6000 tys brutto ile to netto
 • 6000 zł brutto ile to jest netto
 • 6 tysięcy brutto ile netto
 • 6000 brutto netto

Najciekawsze: