6000 zł brutto, ile to netto?

 

4295.43 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 585.6 zł
Składka rentowa 90 zł
Składka chorobowa 147 zł
Składka zdrowotna 465.97 zł
Zaliczka na podatek 416 zł

4366.68 zł
netto (na rękę)

5184 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 585.6 zł
Składka rentowa 90 zł
Składka chorobowa 147 zł
Składka zdrowotna 465.97 zł
Zaliczka na podatek 344.75zł

5184 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 816 zł

4878 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1122 zł

Umowa o pracę

4295.43
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6000 = 585.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6000 = 90 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6000 = 147 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 822.6 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6000 - 822.6 = 5177.4 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5177.4 * 9% = 465.97 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5177.4 * 7,75% = 401.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 822.6 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6000 zł - 822.6 zł - 111.25 zł = 5066 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5066 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5066 * 7%) - 46,33 zł = 817.46 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 817.46 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5177.4 * 7,75 % = 401.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5066 zł - 401.25 zł = 416 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 822.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 465.97 zł

  Zaliczka na podatek - 416 zł

  Wynagrodzenie netto: 6000 zł - 822.6 zł - 465.97 zł -416 zł = 4295.43 zł

Umowa zlecenie

4366.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 585.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 90 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 147 zł
Razem składki ZUS 822.6 zł
Koszty uzyskania 20% 1035.48 zł
Podstawa opodatkowania 4142 zł
Zaliczka na podatek 344.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 401.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 465.97 zł
Kwota netto (na rękę) 4366.68 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5184 zł

Umowa o dzieło

5184
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 6000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5490 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5184 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 6000 zł
Podstawa opodatkowania 3000 zł
Koszty uzyskania 3000 zł
Podatek do US 17% 510 zł
Kwota netto (na rękę) 5490 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 6000 zł
Podstawa opodatkowania 1200 zł
Koszty uzyskania 4800 zł
Podatek do US 17% 816 zł
Kwota netto (na rękę) 5184 zł

Umowa B2B

4878
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4878 Sprawdzenie działania: 4878 netto * 23% = 1122 (to nasza kwota VAT) 4878 netto + 1122 VAT = 6000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6000 zł
Podatek VAT 23 % 1122
Kwota netto 4878 zł

  Frazy powiązane:

 • 6000 brutto ile to netto
 • 6000 brutto
 • 6000 brutto ile to netto 2016
 • 6000 brutto ile netto
 • 6000 brutto ile netto 2017
 • http://netto-brutto eu/brutto/6000/
 • https://netto-brutto.eu/brutto/6000
 • wuplata brutto 6000
 • brutto 6000
 • 6000
 • 6 tys brutto ile to netto
 • 6000 zl brutto ile to netto
 • 6000 brutto 2016
 • 6000 zloty brutto in netto
 • 6000 brutto ile to netto 2018
 • brutto6000
 • jaki zus od 6000
 • 6000 brutto ile to jest netto
 • 6000 tys brutto ile to netto
 • 6000 brutto ile to netto 2020 rok