600 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

484.14
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 600 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 600 = 58.56 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 600 = 9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 600 = 14.7 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 82.26 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 600 - 82.26 = 517.74 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 517.74 * 9% = 46.6 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 517.74 * 7,75% = 40.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 600 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 82.26 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 600 zł - 82.26 zł - 111.25 zł = 406 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 406 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (406 * 18%) - 46,33 zł = 26.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 26.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 517.74 * 7,75 % = 40.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 406 zł - 40.12 zł = -13 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 600 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 82.26 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 46.6 zł

  Zaliczka na podatek - -13 zł

  Wynagrodzenie netto: 600 zł - 82.26 zł - 46.6 zł --13 zł = 484.14 zł


  Frazy powiązane:

 • 600 brutto ile to netto 2015
 • 600 brutto ile to netto 2016
 • 600 brutto ile to netto 2017
 • 600 brutto ile netto
 • 600 zl brutto ile to netto
 • 600 zl brutto
 • 600zł brutto i 5 prcent premii ile to
 • premia 600 zł brutto ile to netto
 • 600 zł brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 600 zl brutto ile netto
 • ile vat z 600 zł
 • 600zł brutto ile to netto
 • 600 brutto ile to netto zlecenie
 • 9 zl brutto ile to netto umowa zlecenie
 • umowa zlecenie 600 brutto ile na rękę
 • podatek od 600zl
 • umowa zlecenie 600 zł brutto
 • Umowa zlecenie 600zl brutto
 • zlecenie 600 zlotych ile za chorobowe
 • 600 premii ile podatku

Najciekawsze: