600 zł brutto, ile to netto?

 

486.14 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 58.56 zł
Składka rentowa 9 zł
Składka chorobowa 14.7 zł
Składka zdrowotna 46.6 zł
Zaliczka na podatek -15 zł

436.26 zł
netto (na rękę)

518 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 58.56 zł
Składka rentowa 9 zł
Składka chorobowa 14.7 zł
Składka zdrowotna 46.6 zł
Zaliczka na podatek 34.88zł

518.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 81.6 zł

488 zł
netto (na rękę)VAT 23% 112 zł

Umowa o pracę

486.14
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 600 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 600 = 58.56 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 600 = 9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 600 = 14.7 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 82.26 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 600 - 82.26 = 517.74 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 517.74 * 9% = 46.6 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 517.74 * 7,75% = 40.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 600 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 82.26 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 600 zł - 82.26 zł - 111.25 zł = 406 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 406 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (406 * 7%) - 46,33 zł = 25.26 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 25.26 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 517.74 * 7,75 % = 40.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 406 zł - 40.12 zł = -15 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 600 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 82.26 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 46.6 zł

  Zaliczka na podatek - -15 zł

  Wynagrodzenie netto: 600 zł - 82.26 zł - 46.6 zł --15 zł = 486.14 zł

Umowa zlecenie

436.26
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 58.56 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 9 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 14.7 zł
Razem składki ZUS 82.26 zł
Koszty uzyskania 20% 103.548 zł
Podstawa opodatkowania 414 zł
Zaliczka na podatek 34.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 40.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 46.6 zł
Kwota netto (na rękę) 436.26 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 518 zł

Umowa o dzieło

518.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 600 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 549 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 518.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 600 zł
Podstawa opodatkowania 300 zł
Koszty uzyskania 300 zł
Podatek do US 17% 51 zł
Kwota netto (na rękę) 549 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 600 zł
Podstawa opodatkowania 120 zł
Koszty uzyskania 480 zł
Podatek do US 17% 81.6 zł
Kwota netto (na rękę) 518.4 zł

Umowa B2B

488
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 600 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 488 Sprawdzenie działania: 488 netto * 23% = 112 (to nasza kwota VAT) 488 netto + 112 VAT = 600 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 600 zł
Podatek VAT 23 % 112
Kwota netto 488 zł

  Frazy powiązane:

 • 600 brutto ile to netto 2015
 • 600 brutto ile to netto 2016
 • 600 brutto ile to netto 2017
 • 600 brutto ile netto
 • 600 zl brutto ile to netto
 • 600 zl brutto
 • 600zł brutto ile to netto
 • 600 zl brutto ile netto
 • 600 brutto premii ile to netto
 • 600zł brutto i 5 prcent premii ile to
 • premia 600 zł brutto ile to netto
 • 600 zł brutto ile to netto umowa zlecenie
 • ile vat z 600 zł
 • 600zl brutto ile to netto
 • 600brutto ile netto
 • 600 brutto ile to netto zlecenie
 • 600 brutto to ile netto
 • 9 zl brutto ile to netto umowa zlecenie
 • ile na reke z14.70 zl.brutto
 • 600 brutto ile to netto umowa zlecenie