5875 zł brutto, ile to netto?

 

4207.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 573.4 zł
Składka rentowa 88.125 zł
Składka chorobowa 143.9375 zł
Składka zdrowotna 456.26 zł
Zaliczka na podatek 406 zł

4276.17 zł
netto (na rękę)

5076 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 573.4 zł
Składka rentowa 88.125 zł
Składka chorobowa 143.9375 zł
Składka zdrowotna 456.26 zł
Zaliczka na podatek 337.11zł

5076 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 799 zł

4776 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1099 zł

Umowa o pracę

4207.28
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5875 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5875 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5875 = 573.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5875 = 88.125 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5875 = 143.9375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 805.4625 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5875 - 805.4625 = 5069.5375 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5069.5375 * 9% = 456.26 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5069.5375 * 7,75% = 392.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5875 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 805.4625 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5875 zł - 805.4625 zł - 111.25 zł = 4958 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4958 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4958 * 7%) - 46,33 zł = 799.1 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 799.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5069.5375 * 7,75 % = 392.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4958 zł - 392.89 zł = 406 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5875 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 805.4625 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 456.26 zł

  Zaliczka na podatek - 406 zł

  Wynagrodzenie netto: 5875 zł - 805.4625 zł - 456.26 zł -406 zł = 4207.28 zł

Umowa zlecenie

4276.17
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 573.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 88.125 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 143.9375 zł
Razem składki ZUS 805.4625 zł
Koszty uzyskania 20% 1013.9075 zł
Podstawa opodatkowania 4056 zł
Zaliczka na podatek 337.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 392.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 456.26 zł
Kwota netto (na rękę) 4276.17 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5076 zł

Umowa o dzieło

5076
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5875 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5375.625 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5076 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5875 zł
Podstawa opodatkowania 2937.5 zł
Koszty uzyskania 2937.5 zł
Podatek do US 17% 499.375 zł
Kwota netto (na rękę) 5375.625 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5875 zł
Podstawa opodatkowania 1175 zł
Koszty uzyskania 4700 zł
Podatek do US 17% 799 zł
Kwota netto (na rękę) 5076 zł

Umowa B2B

4776
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5875 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4776 Sprawdzenie działania: 4776 netto * 23% = 1099 (to nasza kwota VAT) 4776 netto + 1099 VAT = 5875 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5875 zł
Podatek VAT 23 % 1099
Kwota netto 4776 zł

  Frazy powiązane:

 • 5875 brutto ile to netto

Najciekawsze: