5788 zł brutto, ile to netto?

 

4145.97 zł
netto (na rękę)



Składka emerytalna 564.9088 zł
Składka rentowa 86.82 zł
Składka chorobowa 141.806 zł
Składka zdrowotna 449.5 zł
Zaliczka na podatek 399 zł

4213.04 zł
netto (na rękę)

5001 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 564.9088 zł
Składka rentowa 86.82 zł
Składka chorobowa 141.806 zł
Składka zdrowotna 449.5 zł
Zaliczka na podatek 331.93zł

5000.832 zł
netto (na rękę)



Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 787.168 zł

4706 zł
netto (na rękę)



VAT 23% 1082 zł

Umowa o pracę

4145.97
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5788 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5788 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5788 = 564.9088 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5788 = 86.82 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5788 = 141.806 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 793.5348 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5788 - 793.5348 = 4994.4652 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4994.4652 * 9% = 449.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4994.4652 * 7,75% = 387.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5788 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 793.5348 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5788 zł - 793.5348 zł - 111.25 zł = 4883 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4883 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4883 * 7%) - 46,33 zł = 786.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 786.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4994.4652 * 7,75 % = 387.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4883 zł - 387.07 zł = 399 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5788 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 793.5348 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 449.5 zł

  Zaliczka na podatek - 399 zł

  Wynagrodzenie netto: 5788 zł - 793.5348 zł - 449.5 zł -399 zł = 4145.97 zł

Umowa zlecenie

4213.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 564.9088 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 86.82 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 141.806 zł
Razem składki ZUS 793.5348 zł
Koszty uzyskania 20% 998.89304 zł
Podstawa opodatkowania 3996 zł
Zaliczka na podatek 331.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 387.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 449.5 zł
Kwota netto (na rękę) 4213.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 5001 zł

Umowa o dzieło

5000.832
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5788 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5296.02 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 5000.832 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5788 zł
Podstawa opodatkowania 2894 zł
Koszty uzyskania 2894 zł
Podatek do US 17% 491.98 zł
Kwota netto (na rękę) 5296.02 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5788 zł
Podstawa opodatkowania 1157.6 zł
Koszty uzyskania 4630.4 zł
Podatek do US 17% 787.168 zł
Kwota netto (na rękę) 5000.832 zł

Umowa B2B

4706
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5788 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4706 Sprawdzenie działania: 4706 netto * 23% = 1082 (to nasza kwota VAT) 4706 netto + 1082 VAT = 5788 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5788 zł
Podatek VAT 23 % 1082
Kwota netto 4706 zł

  Frazy powiązane:

 • 5789 ile to netto

Najciekawsze: