5780 zł brutto, ile to netto?

 

4139.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 564.128 zł
Składka rentowa 86.7 zł
Składka chorobowa 141.61 zł
Składka zdrowotna 448.88 zł
Zaliczka na podatek 399 zł

4207.22 zł
netto (na rękę)

4994 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 564.128 zł
Składka rentowa 86.7 zł
Składka chorobowa 141.61 zł
Składka zdrowotna 448.88 zł
Zaliczka na podatek 331.46zł

4993.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 786.08 zł

4699 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1081 zł

Umowa o pracę

4139.68
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5780 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5780 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5780 = 564.128 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5780 = 86.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5780 = 141.61 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 792.438 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5780 - 792.438 = 4987.562 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4987.562 * 9% = 448.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4987.562 * 7,75% = 386.54 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5780 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 792.438 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5780 zł - 792.438 zł - 111.25 zł = 4876 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4876 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4876 * 7%) - 46,33 zł = 785.16 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 785.16 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4987.562 * 7,75 % = 386.54 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4876 zł - 386.54 zł = 399 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5780 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 792.438 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 448.88 zł

  Zaliczka na podatek - 399 zł

  Wynagrodzenie netto: 5780 zł - 792.438 zł - 448.88 zł -399 zł = 4139.68 zł

Umowa zlecenie

4207.22
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 564.128 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 86.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 141.61 zł
Razem składki ZUS 792.438 zł
Koszty uzyskania 20% 997.5124 zł
Podstawa opodatkowania 3990 zł
Zaliczka na podatek 331.46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 386.54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 448.88 zł
Kwota netto (na rękę) 4207.22 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4994 zł

Umowa o dzieło

4993.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5780 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5288.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4993.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5780 zł
Podstawa opodatkowania 2890 zł
Koszty uzyskania 2890 zł
Podatek do US 17% 491.3 zł
Kwota netto (na rękę) 5288.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5780 zł
Podstawa opodatkowania 1156 zł
Koszty uzyskania 4624 zł
Podatek do US 17% 786.08 zł
Kwota netto (na rękę) 4993.92 zł

Umowa B2B

4699
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5780 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4699 Sprawdzenie działania: 4699 netto * 23% = 1081 (to nasza kwota VAT) 4699 netto + 1081 VAT = 5780 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5780 zł
Podatek VAT 23 % 1081
Kwota netto 4699 zł

  Frazy powiązane:

 • 5780 brutto
 • 5780 netto ile to brutto
 • placa 5780 ile na rękę