5764 zł brutto, ile to netto?

 

4129.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 562.5664 zł
Składka rentowa 86.46 zł
Składka chorobowa 141.218 zł
Składka zdrowotna 447.64 zł
Zaliczka na podatek 397 zł

4195.59 zł
netto (na rękę)

4980 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 562.5664 zł
Składka rentowa 86.46 zł
Składka chorobowa 141.218 zł
Składka zdrowotna 447.64 zł
Zaliczka na podatek 330.53zł

4980.096 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 783.904 zł

4686 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1078 zł

Umowa o pracę

4129.12
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5764 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5764 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5764 = 562.5664 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5764 = 86.46 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5764 = 141.218 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 790.2444 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5764 - 790.2444 = 4973.7556 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4973.7556 * 9% = 447.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4973.7556 * 7,75% = 385.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5764 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 790.2444 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5764 zł - 790.2444 zł - 111.25 zł = 4863 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4863 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4863 * 7%) - 46,33 zł = 782.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 782.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4973.7556 * 7,75 % = 385.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4863 zł - 385.47 zł = 397 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5764 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 790.2444 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 447.64 zł

  Zaliczka na podatek - 397 zł

  Wynagrodzenie netto: 5764 zł - 790.2444 zł - 447.64 zł -397 zł = 4129.12 zł

Umowa zlecenie

4195.59
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 562.5664 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 86.46 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 141.218 zł
Razem składki ZUS 790.2444 zł
Koszty uzyskania 20% 994.75112 zł
Podstawa opodatkowania 3979 zł
Zaliczka na podatek 330.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 385.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 447.64 zł
Kwota netto (na rękę) 4195.59 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4980 zł

Umowa o dzieło

4980.096
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5764 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5274.06 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4980.096 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5764 zł
Podstawa opodatkowania 2882 zł
Koszty uzyskania 2882 zł
Podatek do US 17% 489.94 zł
Kwota netto (na rękę) 5274.06 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5764 zł
Podstawa opodatkowania 1152.8 zł
Koszty uzyskania 4611.2 zł
Podatek do US 17% 783.904 zł
Kwota netto (na rękę) 4980.096 zł

Umowa B2B

4686
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5764 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4686 Sprawdzenie działania: 4686 netto * 23% = 1078 (to nasza kwota VAT) 4686 netto + 1078 VAT = 5764 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5764 zł
Podatek VAT 23 % 1078
Kwota netto 4686 zł

  Frazy powiązane:

 • 5764,09 brutto ile to netto

Najciekawsze: