5731 zł brutto, ile to netto?

 

4105.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 559.3456 zł
Składka rentowa 85.965 zł
Składka chorobowa 140.4095 zł
Składka zdrowotna 445.08 zł
Zaliczka na podatek 395 zł

4171.46 zł
netto (na rękę)

4952 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 559.3456 zł
Składka rentowa 85.965 zł
Składka chorobowa 140.4095 zł
Składka zdrowotna 445.08 zł
Zaliczka na podatek 328.74zł

4951.584 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 779.416 zł

4659 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1072 zł

Umowa o pracę

4105.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5731 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5731 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5731 = 559.3456 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5731 = 85.965 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5731 = 140.4095 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 785.7201 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5731 - 785.7201 = 4945.2799 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4945.2799 * 9% = 445.08 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4945.2799 * 7,75% = 383.26 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5731 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 785.7201 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5731 zł - 785.7201 zł - 111.25 zł = 4834 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4834 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4834 * 7%) - 46,33 zł = 778.02 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 778.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4945.2799 * 7,75 % = 383.26 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4834 zł - 383.26 zł = 395 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5731 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 785.7201 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 445.08 zł

  Zaliczka na podatek - 395 zł

  Wynagrodzenie netto: 5731 zł - 785.7201 zł - 445.08 zł -395 zł = 4105.2 zł

Umowa zlecenie

4171.46
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 559.3456 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 85.965 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 140.4095 zł
Razem składki ZUS 785.7201 zł
Koszty uzyskania 20% 989.05598 zł
Podstawa opodatkowania 3956 zł
Zaliczka na podatek 328.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 383.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 445.08 zł
Kwota netto (na rękę) 4171.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4952 zł

Umowa o dzieło

4951.584
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5731 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5243.865 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4951.584 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5731 zł
Podstawa opodatkowania 2865.5 zł
Koszty uzyskania 2865.5 zł
Podatek do US 17% 487.135 zł
Kwota netto (na rękę) 5243.865 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5731 zł
Podstawa opodatkowania 1146.2 zł
Koszty uzyskania 4584.8 zł
Podatek do US 17% 779.416 zł
Kwota netto (na rękę) 4951.584 zł

Umowa B2B

4659
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5731 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4659 Sprawdzenie działania: 4659 netto * 23% = 1072 (to nasza kwota VAT) 4659 netto + 1072 VAT = 5731 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5731 zł
Podatek VAT 23 % 1072
Kwota netto 4659 zł

  Frazy powiązane:

 • 5731 ile netto
 • emerytura 5731