5728 zł brutto, ile to netto?

 

4103.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 559.0528 zł
Składka rentowa 85.92 zł
Składka chorobowa 140.336 zł
Składka zdrowotna 444.84 zł
Zaliczka na podatek 394 zł

4168.91 zł
netto (na rękę)

4949 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 559.0528 zł
Składka rentowa 85.92 zł
Składka chorobowa 140.336 zł
Składka zdrowotna 444.84 zł
Zaliczka na podatek 328.94zł

4948.992 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 779.008 zł

4657 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1071 zł

Umowa o pracę

4103.85
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5728 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5728 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5728 = 559.0528 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5728 = 85.92 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5728 = 140.336 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 785.3088 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5728 - 785.3088 = 4942.6912 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4942.6912 * 9% = 444.84 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4942.6912 * 7,75% = 383.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5728 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 785.3088 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5728 zł - 785.3088 zł - 111.25 zł = 4831 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4831 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4831 * 7%) - 46,33 zł = 777.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 777.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4942.6912 * 7,75 % = 383.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4831 zł - 383.06 zł = 394 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5728 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 785.3088 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 444.84 zł

  Zaliczka na podatek - 394 zł

  Wynagrodzenie netto: 5728 zł - 785.3088 zł - 444.84 zł -394 zł = 4103.85 zł

Umowa zlecenie

4168.91
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 559.0528 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 85.92 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 140.336 zł
Razem składki ZUS 785.3088 zł
Koszty uzyskania 20% 988.53824 zł
Podstawa opodatkowania 3954 zł
Zaliczka na podatek 328.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 383.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 444.84 zł
Kwota netto (na rękę) 4168.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4949 zł

Umowa o dzieło

4948.992
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5728 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5241.12 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4948.992 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5728 zł
Podstawa opodatkowania 2864 zł
Koszty uzyskania 2864 zł
Podatek do US 17% 486.88 zł
Kwota netto (na rękę) 5241.12 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5728 zł
Podstawa opodatkowania 1145.6 zł
Koszty uzyskania 4582.4 zł
Podatek do US 17% 779.008 zł
Kwota netto (na rękę) 4948.992 zł

Umowa B2B

4657
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5728 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4657 Sprawdzenie działania: 4657 netto * 23% = 1071 (to nasza kwota VAT) 4657 netto + 1071 VAT = 5728 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5728 zł
Podatek VAT 23 % 1071
Kwota netto 4657 zł

  Frazy powiązane:

 • 5728 brutto ile to netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/5728