555 zł brutto, ile to netto?

 

453.81 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 54.168 zł
Składka rentowa 8.325 zł
Składka chorobowa 13.5975 zł
Składka zdrowotna 43.1 zł
Zaliczka na podatek -18 zł

403.93 zł
netto (na rękę)

480 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 54.168 zł
Składka rentowa 8.325 zł
Składka chorobowa 13.5975 zł
Składka zdrowotna 43.1 zł
Zaliczka na podatek 31.88zł

479.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 75.48 zł

451 zł
netto (na rękę)VAT 23% 104 zł

Umowa o pracę

453.81
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 555 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 555 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 555 = 54.168 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 555 = 8.325 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 555 = 13.5975 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 76.0905 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 555 - 76.0905 = 478.9095 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 478.9095 * 9% = 43.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 478.9095 * 7,75% = 37.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 555 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 76.0905 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 555 zł - 76.0905 zł - 111.25 zł = 368 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 368 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (368 * 7%) - 46,33 zł = 18.8 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 18.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 478.9095 * 7,75 % = 37.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 368 zł - 37.12 zł = -18 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 555 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 76.0905 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 43.1 zł

  Zaliczka na podatek - -18 zł

  Wynagrodzenie netto: 555 zł - 76.0905 zł - 43.1 zł --18 zł = 453.81 zł

Umowa zlecenie

403.93
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 54.168 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.325 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 13.5975 zł
Razem składki ZUS 76.0905 zł
Koszty uzyskania 20% 95.7819 zł
Podstawa opodatkowania 383 zł
Zaliczka na podatek 31.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 37.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 43.1 zł
Kwota netto (na rękę) 403.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 480 zł

Umowa o dzieło

479.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 555 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 507.825 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 479.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 555 zł
Podstawa opodatkowania 277.5 zł
Koszty uzyskania 277.5 zł
Podatek do US 17% 47.175 zł
Kwota netto (na rękę) 507.825 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 555 zł
Podstawa opodatkowania 111 zł
Koszty uzyskania 444 zł
Podatek do US 17% 75.48 zł
Kwota netto (na rękę) 479.52 zł

Umowa B2B

451
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 555 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 451 Sprawdzenie działania: 451 netto * 23% = 104 (to nasza kwota VAT) 451 netto + 104 VAT = 555 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 555 zł
Podatek VAT 23 % 104
Kwota netto 451 zł

  Frazy powiązane:

 • 555 brutto ile to netto
 • 555 brutto
 • 555 zl ile to netto
 • 555brutto ile to netto
 • 2 555 brutto
 • 555brutto
 • 555 ile to netto

Najciekawsze: