55000 zł brutto, ile to netto?

 

38861.14 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 5368 zł
Składka rentowa 825 zł
Składka chorobowa 1347.5 zł
Składka zdrowotna 4271.36 zł
Zaliczka na podatek 4327 zł

40032.25 zł
netto (na rękę)

47520 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 5368 zł
Składka rentowa 825 zł
Składka chorobowa 1347.5 zł
Składka zdrowotna 4271.36 zł
Zaliczka na podatek 3155.89zł

47520 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 7480 zł

44715 zł
netto (na rękę)VAT 23% 10285 zł

Umowa o pracę

38861.14
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 55000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 55000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 55000 = 5368 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 55000 = 825 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 55000 = 1347.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 7540.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 55000 - 7540.5 = 47459.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 47459.5 * 9% = 4271.36 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 47459.5 * 7,75% = 3678.11 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 55000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 7540.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 55000 zł - 7540.5 zł - 111.25 zł = 47348 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 47348 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (47348 * 7%) - 46,33 zł = 8005.4 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 8005.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 47459.5 * 7,75 % = 3678.11 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 47348 zł - 3678.11 zł = 4327 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 55000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 7540.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 4271.36 zł

  Zaliczka na podatek - 4327 zł

  Wynagrodzenie netto: 55000 zł - 7540.5 zł - 4271.36 zł -4327 zł = 38861.14 zł

Umowa zlecenie

40032.25
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 5368 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 825 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1347.5 zł
Razem składki ZUS 7540.5 zł
Koszty uzyskania 20% 9491.9 zł
Podstawa opodatkowania 37968 zł
Zaliczka na podatek 3155.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3678.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 4271.36 zł
Kwota netto (na rękę) 40032.25 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 47520 zł

Umowa o dzieło

47520
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 55000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 50325 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 47520 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 55000 zł
Podstawa opodatkowania 27500 zł
Koszty uzyskania 27500 zł
Podatek do US 17% 4675 zł
Kwota netto (na rękę) 50325 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 55000 zł
Podstawa opodatkowania 11000 zł
Koszty uzyskania 44000 zł
Podatek do US 17% 7480 zł
Kwota netto (na rękę) 47520 zł

Umowa B2B

44715
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 55000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 44715 Sprawdzenie działania: 44715 netto * 23% = 10285 (to nasza kwota VAT) 44715 netto + 10285 VAT = 55000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 55000 zł
Podatek VAT 23 % 10285
Kwota netto 44715 zł

  Frazy powiązane:

 • 55000 brutto ile to netto
 • 55000 brutto netto
 • brutto 55000 ile to netto gazetka
 • 55 tys brutto ile to netto
 • 55000 brutto ilevto netto
 • 55000 netto
 • brutto zarobek 55000 ile na reke
 • 55000 netto ile brutto
 • ile wynosi 15% z kwoty 55000
 • 55000 BRUTTO TO ILE NETTO
 • 55 000 NETTO ILE TO BRUTTO
 • 55000 brutto ile to netto?
 • z 55000 zł 23% to
 • 55 000 zł brutto ile to netto
 • 55000 zł brutto ile to netto przy 8%
 • 55000 aud brutto ile to netto

Najciekawsze: