5500 zł brutto, ile to netto?

 

3942.81 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 536.8 zł
Składka rentowa 82.5 zł
Składka chorobowa 134.75 zł
Składka zdrowotna 427.14 zł
Zaliczka na podatek 376 zł

4003.62 zł
netto (na rękę)

4752 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 536.8 zł
Składka rentowa 82.5 zł
Składka chorobowa 134.75 zł
Składka zdrowotna 427.14 zł
Zaliczka na podatek 315.19zł

4752 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 748 zł

4472 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1028 zł

Umowa o pracę

3942.81
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5500 = 536.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5500 = 82.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5500 = 134.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 754.05 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5500 - 754.05 = 4745.95 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4745.95 * 9% = 427.14 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4745.95 * 7,75% = 367.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 754.05 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5500 zł - 754.05 zł - 111.25 zł = 4635 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4635 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4635 * 7%) - 46,33 zł = 744.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 744.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4745.95 * 7,75 % = 367.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4635 zł - 367.81 zł = 376 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 754.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 427.14 zł

  Zaliczka na podatek - 376 zł

  Wynagrodzenie netto: 5500 zł - 754.05 zł - 427.14 zł -376 zł = 3942.81 zł

Umowa zlecenie

4003.62
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 536.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 82.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 134.75 zł
Razem składki ZUS 754.05 zł
Koszty uzyskania 20% 949.19 zł
Podstawa opodatkowania 3797 zł
Zaliczka na podatek 315.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 367.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 427.14 zł
Kwota netto (na rękę) 4003.62 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4752 zł

Umowa o dzieło

4752
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5032.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4752 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5500 zł
Podstawa opodatkowania 2750 zł
Koszty uzyskania 2750 zł
Podatek do US 17% 467.5 zł
Kwota netto (na rękę) 5032.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5500 zł
Podstawa opodatkowania 1100 zł
Koszty uzyskania 4400 zł
Podatek do US 17% 748 zł
Kwota netto (na rękę) 4752 zł

Umowa B2B

4472
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4472 Sprawdzenie działania: 4472 netto * 23% = 1028 (to nasza kwota VAT) 4472 netto + 1028 VAT = 5500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5500 zł
Podatek VAT 23 % 1028
Kwota netto 4472 zł

  Frazy powiązane:

 • 5500 brutto ile to netto
 • 5500 brutto
 • 5500 brutto ile to netto 2017
 • 5500 brutto ile netto
 • 5550 brutto ile to netto
 • 5500brutto ile to netto 2017
 • 5500 ile to netto
 • 5500 brutto ile to netto 2018
 • 5500 brutto ile netto 2017
 • brutto 5500 ile netto
 • ile to jest 5500
 • 5500 brutto netto
 • 5500 brutto ile na rękę
 • 5500 brutto 2017
 • 5500 brutto wlasna dzialalnosc
 • 5500 zl brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/5500/
 • brutto 5500
 • 5500 brutto to ile netto
 • pensja 5500 brutto ile netto