5500 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

3898.81
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5500 = 536.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5500 = 82.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5500 = 134.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 754.05 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5500 - 754.05 = 4745.95 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4745.95 * 9% = 427.14 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4745.95 * 7,75% = 367.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 754.05 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5500 zł - 754.05 zł - 111.25 zł = 4635 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4635 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4635 * 18%) - 46,33 zł = 787.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 787.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4745.95 * 7,75 % = 367.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4635 zł - 367.81 zł = 420 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 754.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 427.14 zł

  Zaliczka na podatek - 420 zł

  Wynagrodzenie netto: 5500 zł - 754.05 zł - 427.14 zł -420 zł = 3898.81 zł


  Frazy powiązane:

 • 5500 brutto ile to netto
 • 5500 brutto ile to netto 2017
 • 5500 brutto
 • 5500brutto ile to netto 2017
 • 5500 brutto ile netto
 • 5500 brutto ile netto 2017
 • 5500 brutto ile to netto 2018
 • 5500 ile to netto
 • 5550 brutto ile to netto
 • 5500 brutto ile na rękę
 • 5500 brutto 2017
 • 5500 brutto wlasna dzialalnosc
 • 5500 zl brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/5500/
 • pensja 5500 brutto ile netto
 • 5500 brutto ile netto 2016
 • 5500 brutto ile to jest na rękę
 • 5500 brutto ile to netto przy malym zusie
 • umowa 5500 brutto ile to netto
 • 5500 brutto to ile netto

Najciekawsze: