5470 zł brutto, ile to netto?

 

3921.25 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 533.872 zł
Składka rentowa 82.05 zł
Składka chorobowa 134.015 zł
Składka zdrowotna 424.81 zł
Zaliczka na podatek 374 zł

3981.05 zł
netto (na rękę)

4726 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 533.872 zł
Składka rentowa 82.05 zł
Składka chorobowa 134.015 zł
Składka zdrowotna 424.81 zł
Zaliczka na podatek 314.2zł

4726.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 743.92 zł

4447 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1023 zł

Umowa o pracę

3921.25
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5470 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5470 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5470 = 533.872 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5470 = 82.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5470 = 134.015 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 749.937 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5470 - 749.937 = 4720.063 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4720.063 * 9% = 424.81 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4720.063 * 7,75% = 365.8 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5470 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 749.937 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5470 zł - 749.937 zł - 111.25 zł = 4609 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4609 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4609 * 7%) - 46,33 zł = 739.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 739.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4720.063 * 7,75 % = 365.8 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4609 zł - 365.8 zł = 374 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5470 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 749.937 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 424.81 zł

  Zaliczka na podatek - 374 zł

  Wynagrodzenie netto: 5470 zł - 749.937 zł - 424.81 zł -374 zł = 3921.25 zł

Umowa zlecenie

3981.05
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 533.872 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 82.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 134.015 zł
Razem składki ZUS 749.937 zł
Koszty uzyskania 20% 944.0126 zł
Podstawa opodatkowania 3776 zł
Zaliczka na podatek 314.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 365.8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 424.81 zł
Kwota netto (na rękę) 3981.05 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4726 zł

Umowa o dzieło

4726.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5470 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 5005.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4726.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5470 zł
Podstawa opodatkowania 2735 zł
Koszty uzyskania 2735 zł
Podatek do US 17% 464.95 zł
Kwota netto (na rękę) 5005.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5470 zł
Podstawa opodatkowania 1094 zł
Koszty uzyskania 4376 zł
Podatek do US 17% 743.92 zł
Kwota netto (na rękę) 4726.08 zł

Umowa B2B

4447
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5470 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4447 Sprawdzenie działania: 4447 netto * 23% = 1023 (to nasza kwota VAT) 4447 netto + 1023 VAT = 5470 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5470 zł
Podatek VAT 23 % 1023
Kwota netto 4447 zł

  Frazy powiązane:

 • 5470 brutto ile to netto
 • 5470 brutto ile
 • 5470 brutto
 • brutto 5470 ile toneto
 • 5470 brytto
 • 5470 brutto ile to netto 2016

Najciekawsze: