5400 zł brutto, ile to netto?

 

3872.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 527.04 zł
Składka rentowa 81 zł
Składka chorobowa 132.3 zł
Składka zdrowotna 419.37 zł
Zaliczka na podatek 368 zł

3930.41 zł
netto (na rękę)

4666 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 527.04 zł
Składka rentowa 81 zł
Składka chorobowa 132.3 zł
Składka zdrowotna 419.37 zł
Zaliczka na podatek 309.88zł

4665.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 734.4 zł

4390 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1010 zł

Umowa o pracę

3872.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5400 = 527.04 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5400 = 81 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5400 = 132.3 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 740.34 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5400 - 740.34 = 4659.66 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4659.66 * 9% = 419.37 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4659.66 * 7,75% = 361.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 740.34 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5400 zł - 740.34 zł - 111.25 zł = 4548 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4548 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4548 * 7%) - 46,33 zł = 729.4 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 729.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4659.66 * 7,75 % = 361.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4548 zł - 361.12 zł = 368 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 740.34 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 419.37 zł

  Zaliczka na podatek - 368 zł

  Wynagrodzenie netto: 5400 zł - 740.34 zł - 419.37 zł -368 zł = 3872.29 zł

Umowa zlecenie

3930.41
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 527.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 81 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 132.3 zł
Razem składki ZUS 740.34 zł
Koszty uzyskania 20% 931.932 zł
Podstawa opodatkowania 3728 zł
Zaliczka na podatek 309.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 361.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 419.37 zł
Kwota netto (na rękę) 3930.41 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4666 zł

Umowa o dzieło

4665.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4941 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4665.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5400 zł
Podstawa opodatkowania 2700 zł
Koszty uzyskania 2700 zł
Podatek do US 17% 459 zł
Kwota netto (na rękę) 4941 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5400 zł
Podstawa opodatkowania 1080 zł
Koszty uzyskania 4320 zł
Podatek do US 17% 734.4 zł
Kwota netto (na rękę) 4665.6 zł

Umowa B2B

4390
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4390 Sprawdzenie działania: 4390 netto * 23% = 1010 (to nasza kwota VAT) 4390 netto + 1010 VAT = 5400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5400 zł
Podatek VAT 23 % 1010
Kwota netto 4390 zł

  Frazy powiązane:

 • 5400 brutto ile to netto 2015
 • 5400 brutto ile to netto
 • 5400 brutto ile netto
 • 5400 brutto
 • 5400 brutto ile to netto 2017
 • 5400 brutto ile to netto 2016
 • kwota 5400 brutto ile to netto
 • 5400 brutto to ile netto
 • 5400 brutto netto
 • 5400 ile to minut netto 2016
 • 5.400 brutto ile netto
 • 5400 ile to netto 2016
 • kwotta brutto 5400 zl to ile netto
 • kalkulator pensji 5400 brutto
 • 5400 brutto ile to netto
 • jaka kwota 23% 5400
 • sest 5400 ź
 • brutto 5400
 • 5400 brutto ille netto
 • ile to 5400 brutto ile to netto

Najciekawsze: