5400 zł brutto, ile to netto?

 
3829.29
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5400 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5400 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5400 = 527.04 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5400 = 81 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5400 = 132.3 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 740.34 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5400 - 740.34 = 4659.66 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4659.66 * 9% = 419.37 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4659.66 * 7,75% = 361.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5400 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 740.34 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5400 zł - 740.34 zł - 111.25 zł = 4548 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4548 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4548 * 18%) - 46,33 zł = 772.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 772.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4659.66 * 7,75 % = 361.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4548 zł - 361.12 zł = 411 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5400 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 740.34 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 419.37 zł

  Zaliczka na podatek - 411 zł

  Wynagrodzenie netto: 5400 zł - 740.34 zł - 419.37 zł -411 zł = 3829.29 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 527.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 81 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 132.3 zł
Razem składki ZUS 740.34 zł
Koszty uzyskania 20% 931.932 zł
Podstawa opodatkowania 3728 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 361 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 419.3694 zł
Kwota netto (na rękę) 3930.29 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4622 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4914 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4622.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5400 zł
Podstawa opodatkowania 2700 zł
Koszty uzyskania 2700 zł
Podatek do US 18% 486 zł
Kwota netto (na rękę) 4914 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5400 zł
Podstawa opodatkowania 1080 zł
Koszty uzyskania 4320 zł
Podatek do US 18% 777.6 zł
Kwota netto (na rękę) 4622.4 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4390 Sprawdzenie działania: 4390 netto * 23% = 1010 (to nasza kwota VAT) 4390 netto + 1010 VAT = 5400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5400 zł
Podatek VAT 23 % 1010
Kwota netto 4390 zł

  Frazy powiązane:

 • 5400 brutto ile to netto 2015
 • 5400 brutto ile to netto
 • 5400 brutto ile to netto 2017
 • 5400 brutto ile to netto 2016
 • 5400 brutto
 • 5400 brutto ile netto
 • 5400 brutto to ile netto
 • 5400 ile to minut netto 2016
 • 5.400 brutto ile netto
 • 5400 ile to netto 2016
 • kwotta brutto 5400 zl to ile netto
 • kalkulator pensji 5400 brutto
 • 5400 brutto ile to netto
 • sest 5400 ź
 • brutto 5400
 • 5400 brutto ille netto
 • ile to 5400 brutto ile to netto
 • 5400 ILE TO NA RĘKĘ
 • 5400 BRUTTO ILE NETTO
 • 5400 zl brutto ie netto

Najciekawsze: