5384 zł brutto, ile to netto?

 

3860.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 525.4784 zł
Składka rentowa 80.76 zł
Składka chorobowa 131.908 zł
Składka zdrowotna 418.13 zł
Zaliczka na podatek 367 zł

3918.77 zł
netto (na rękę)

4652 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 525.4784 zł
Składka rentowa 80.76 zł
Składka chorobowa 131.908 zł
Składka zdrowotna 418.13 zł
Zaliczka na podatek 308.95zł

4651.776 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 732.224 zł

4377 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1007 zł

Umowa o pracę

3860.72
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5384 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5384 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5384 = 525.4784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5384 = 80.76 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5384 = 131.908 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 738.1464 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5384 - 738.1464 = 4645.8536 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4645.8536 * 9% = 418.13 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4645.8536 * 7,75% = 360.05 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5384 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 738.1464 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5384 zł - 738.1464 zł - 111.25 zł = 4535 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4535 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4535 * 7%) - 46,33 zł = 727.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 727.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4645.8536 * 7,75 % = 360.05 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4535 zł - 360.05 zł = 367 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5384 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 738.1464 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 418.13 zł

  Zaliczka na podatek - 367 zł

  Wynagrodzenie netto: 5384 zł - 738.1464 zł - 418.13 zł -367 zł = 3860.72 zł

Umowa zlecenie

3918.77
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 525.4784 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 80.76 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 131.908 zł
Razem składki ZUS 738.1464 zł
Koszty uzyskania 20% 929.17072 zł
Podstawa opodatkowania 3717 zł
Zaliczka na podatek 308.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 360.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 418.13 zł
Kwota netto (na rękę) 3918.77 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4652 zł

Umowa o dzieło

4651.776
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5384 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4926.36 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4651.776 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5384 zł
Podstawa opodatkowania 2692 zł
Koszty uzyskania 2692 zł
Podatek do US 17% 457.64 zł
Kwota netto (na rękę) 4926.36 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5384 zł
Podstawa opodatkowania 1076.8 zł
Koszty uzyskania 4307.2 zł
Podatek do US 17% 732.224 zł
Kwota netto (na rękę) 4651.776 zł

Umowa B2B

4377
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5384 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4377 Sprawdzenie działania: 4377 netto * 23% = 1007 (to nasza kwota VAT) 4377 netto + 1007 VAT = 5384 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5384 zł
Podatek VAT 23 % 1007
Kwota netto 4377 zł

  Frazy powiązane:

 • 35 brutto ile netto