5300 zł brutto, ile to netto?

 

3801.77 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 517.28 zł
Składka rentowa 79.5 zł
Składka chorobowa 129.85 zł
Składka zdrowotna 411.6 zł
Zaliczka na podatek 360 zł

3857.21 zł
netto (na rękę)

4579 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 517.28 zł
Składka rentowa 79.5 zł
Składka chorobowa 129.85 zł
Składka zdrowotna 411.6 zł
Zaliczka na podatek 304.56zł

4579.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 720.8 zł

4309 zł
netto (na rękę)VAT 23% 991 zł

Umowa o pracę

3801.77
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5300 = 517.28 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5300 = 79.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5300 = 129.85 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 726.63 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5300 - 726.63 = 4573.37 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4573.37 * 9% = 411.6 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4573.37 * 7,75% = 354.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 726.63 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5300 zł - 726.63 zł - 111.25 zł = 4462 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4462 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4462 * 7%) - 46,33 zł = 714.78 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 714.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4573.37 * 7,75 % = 354.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4462 zł - 354.44 zł = 360 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 726.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 411.6 zł

  Zaliczka na podatek - 360 zł

  Wynagrodzenie netto: 5300 zł - 726.63 zł - 411.6 zł -360 zł = 3801.77 zł

Umowa zlecenie

3857.21
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 517.28 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 79.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 129.85 zł
Razem składki ZUS 726.63 zł
Koszty uzyskania 20% 914.674 zł
Podstawa opodatkowania 3659 zł
Zaliczka na podatek 304.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 354.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 411.6 zł
Kwota netto (na rękę) 3857.21 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4579 zł

Umowa o dzieło

4579.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4849.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4579.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5300 zł
Podstawa opodatkowania 2650 zł
Koszty uzyskania 2650 zł
Podatek do US 17% 450.5 zł
Kwota netto (na rękę) 4849.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5300 zł
Podstawa opodatkowania 1060 zł
Koszty uzyskania 4240 zł
Podatek do US 17% 720.8 zł
Kwota netto (na rękę) 4579.2 zł

Umowa B2B

4309
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4309 Sprawdzenie działania: 4309 netto * 23% = 991 (to nasza kwota VAT) 4309 netto + 991 VAT = 5300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5300 zł
Podatek VAT 23 % 991
Kwota netto 4309 zł

  Frazy powiązane:

 • 5300 brutto ile to netto 2015
 • 5300 brutto ile to netto
 • 5300 brutto
 • 5300 brutto ile to netto 2016
 • 5300 brutto ile to netto 2017
 • 5300 brutto ile netto
 • kwota brutto 5300 jaki podatek
 • 5300 pln brutto
 • 5300brutto
 • 5300 ile to netto
 • 5300
 • brutto 5300 ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/5300/
 • Zarabiam 2700 jak odjac zus i podatek
 • 5300brutto ile to netto
 • 5300brutto umowa zlecenie ile zus i podatek
 • 5300 brutto to ile netto
 • zarabiam 5300 ile na reke
 • 5300 zł netto słownie
 • 5300 brutto ile kwota netto

Najciekawsze: