5200 zł brutto, ile to netto?

 

3731.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 507.52 zł
Składka rentowa 78 zł
Składka chorobowa 127.4 zł
Składka zdrowotna 403.84 zł
Zaliczka na podatek 352 zł

3784.99 zł
netto (na rękę)

4493 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 507.52 zł
Składka rentowa 78 zł
Składka chorobowa 127.4 zł
Składka zdrowotna 403.84 zł
Zaliczka na podatek 298.25zł

4492.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 707.2 zł

4228 zł
netto (na rękę)VAT 23% 972 zł

Umowa o pracę

3731.24
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5200 = 507.52 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5200 = 78 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5200 = 127.4 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 712.92 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5200 - 712.92 = 4487.08 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4487.08 * 9% = 403.84 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4487.08 * 7,75% = 347.75 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 712.92 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5200 zł - 712.92 zł - 111.25 zł = 4376 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4376 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4376 * 7%) - 46,33 zł = 700.16 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 700.16 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4487.08 * 7,75 % = 347.75 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4376 zł - 347.75 zł = 352 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 712.92 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 403.84 zł

  Zaliczka na podatek - 352 zł

  Wynagrodzenie netto: 5200 zł - 712.92 zł - 403.84 zł -352 zł = 3731.24 zł

Umowa zlecenie

3784.99
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 507.52 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 78 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 127.4 zł
Razem składki ZUS 712.92 zł
Koszty uzyskania 20% 897.416 zł
Podstawa opodatkowania 3590 zł
Zaliczka na podatek 298.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 347.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 403.84 zł
Kwota netto (na rękę) 3784.99 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4493 zł

Umowa o dzieło

4492.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4758 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4492.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5200 zł
Podstawa opodatkowania 2600 zł
Koszty uzyskania 2600 zł
Podatek do US 17% 442 zł
Kwota netto (na rękę) 4758 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5200 zł
Podstawa opodatkowania 1040 zł
Koszty uzyskania 4160 zł
Podatek do US 17% 707.2 zł
Kwota netto (na rękę) 4492.8 zł

Umowa B2B

4228
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4228 Sprawdzenie działania: 4228 netto * 23% = 972 (to nasza kwota VAT) 4228 netto + 972 VAT = 5200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5200 zł
Podatek VAT 23 % 972
Kwota netto 4228 zł

  Frazy powiązane:

 • 5200 brutto ile to netto 2015
 • 5200 brutto ile to netto 2017
 • 5200 brutto ile to netto 2016
 • 5200 brutto
 • 5200 netto ile to brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/5200
 • 5200 ile to netto 2016
 • 5200 brutto ile netto
 • 5200
 • 5200 brutto to ile netto
 • emerytura 5200 brutto ile to net
 • 5200brutto ile to netto
 • 5200 brutto ile to na ręke
 • 5200 brutto to ile na rękę
 • 5200 zl brutto ile to netto
 • wynagrodzenie 5200 brutto ile to netto
 • 5200 brutto na netto
 • 5200 brutto ile to na czysto w 2017
 • 5200 brutto
 • 5200 brutto ile to netoo