520 zł brutto, ile to netto?

 

429.33 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 50.752 zł
Składka rentowa 7.8 zł
Składka chorobowa 12.74 zł
Składka zdrowotna 40.38 zł
Zaliczka na podatek -21 zł

378.1 zł
netto (na rękę)

449 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 50.752 zł
Składka rentowa 7.8 zł
Składka chorobowa 12.74 zł
Składka zdrowotna 40.38 zł
Zaliczka na podatek 30.23zł

449.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 70.72 zł

423 zł
netto (na rękę)VAT 23% 97 zł

Umowa o pracę

429.33
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 520 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 520 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 520 = 50.752 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 520 = 7.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 520 = 12.74 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 71.292 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 520 - 71.292 = 448.708 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 448.708 * 9% = 40.38 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 448.708 * 7,75% = 34.77 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 520 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 71.292 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 520 zł - 71.292 zł - 111.25 zł = 337 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 337 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (337 * 7%) - 46,33 zł = 13.53 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 13.53 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 448.708 * 7,75 % = 34.77 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 337 zł - 34.77 zł = -21 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 520 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 71.292 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 40.38 zł

  Zaliczka na podatek - -21 zł

  Wynagrodzenie netto: 520 zł - 71.292 zł - 40.38 zł --21 zł = 429.33 zł

Umowa zlecenie

378.1
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 50.752 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 7.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 12.74 zł
Razem składki ZUS 71.292 zł
Koszty uzyskania 20% 89.7416 zł
Podstawa opodatkowania 359 zł
Zaliczka na podatek 30.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 34.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 40.38 zł
Kwota netto (na rękę) 378.1 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 449 zł

Umowa o dzieło

449.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 520 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 475.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 449.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 520 zł
Podstawa opodatkowania 260 zł
Koszty uzyskania 260 zł
Podatek do US 17% 44.2 zł
Kwota netto (na rękę) 475.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 520 zł
Podstawa opodatkowania 104 zł
Koszty uzyskania 416 zł
Podatek do US 17% 70.72 zł
Kwota netto (na rękę) 449.28 zł

Umowa B2B

423
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 520 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 423 Sprawdzenie działania: 423 netto * 23% = 97 (to nasza kwota VAT) 423 netto + 97 VAT = 520 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 520 zł
Podatek VAT 23 % 97
Kwota netto 423 zł

  Frazy powiązane:

 • 520 brutto ile to netto
 • 520 brutto
 • vat.520 net
 • wynagrodzenie netto 7/8 etatu
 • 520 zł brutto ile to netto
 • 520 brutto ile to jest netto
 • wynagrodzenie 7/8 etatu brutto na netto kalkulator
 • 520 zl brutto ile to.netto
 • 520 brutto to ile na reke
 • jaki kiszt bedzie od zlecenia 520 zl
 • 520 brutto umowa zlecenie
 • kwota 520
 • zarabiam520zl brutto ile to bedzie netto
 • 520 zł brutto ile to netto umowa zlecenia
 • 520 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • ile netto od kwoty 520
 • 520 zl brutto ile to jest netto umowa zlecenie
 • 520 zł brutto
 • odliczone 520 zl
 • 520 zł

Najciekawsze: