5160 zł brutto, ile to netto?

 

3702.83 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 503.616 zł
Składka rentowa 77.4 zł
Składka chorobowa 126.42 zł
Składka zdrowotna 400.73 zł
Zaliczka na podatek 349 zł

3755.9 zł
netto (na rękę)

4458 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 503.616 zł
Składka rentowa 77.4 zł
Składka chorobowa 126.42 zł
Składka zdrowotna 400.73 zł
Zaliczka na podatek 295.93zł

4458.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 701.76 zł

4195 zł
netto (na rękę)VAT 23% 965 zł

Umowa o pracę

3702.83
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5160 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5160 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5160 = 503.616 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5160 = 77.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5160 = 126.42 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 707.436 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5160 - 707.436 = 4452.564 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4452.564 * 9% = 400.73 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4452.564 * 7,75% = 345.07 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5160 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 707.436 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5160 zł - 707.436 zł - 111.25 zł = 4341 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4341 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4341 * 7%) - 46,33 zł = 694.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 694.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4452.564 * 7,75 % = 345.07 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4341 zł - 345.07 zł = 349 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5160 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 707.436 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 400.73 zł

  Zaliczka na podatek - 349 zł

  Wynagrodzenie netto: 5160 zł - 707.436 zł - 400.73 zł -349 zł = 3702.83 zł

Umowa zlecenie

3755.9
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 503.616 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 77.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 126.42 zł
Razem składki ZUS 707.436 zł
Koszty uzyskania 20% 890.5128 zł
Podstawa opodatkowania 3562 zł
Zaliczka na podatek 295.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 345.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 400.73 zł
Kwota netto (na rękę) 3755.9 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4458 zł

Umowa o dzieło

4458.24
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5160 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4721.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4458.24 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5160 zł
Podstawa opodatkowania 2580 zł
Koszty uzyskania 2580 zł
Podatek do US 17% 438.6 zł
Kwota netto (na rękę) 4721.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5160 zł
Podstawa opodatkowania 1032 zł
Koszty uzyskania 4128 zł
Podatek do US 17% 701.76 zł
Kwota netto (na rękę) 4458.24 zł

Umowa B2B

4195
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5160 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4195 Sprawdzenie działania: 4195 netto * 23% = 965 (to nasza kwota VAT) 4195 netto + 965 VAT = 5160 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5160 zł
Podatek VAT 23 % 965
Kwota netto 4195 zł

  Frazy powiązane:

 • 5160 brutto ile to netto
 • 5160 brutto
 • brutto netto kalkulator polska
 • https://netto-brutto.eu/brutto/5160
 • 5160 brutt ile netto
 • 5160 brutto ile to netto 2016