5129 zł brutto, ile to netto?

 

3680.49 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 500.5904 zł
Składka rentowa 76.935 zł
Składka chorobowa 125.6605 zł
Składka zdrowotna 398.32 zł
Zaliczka na podatek 347 zł

3733.49 zł
netto (na rękę)

4431 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 500.5904 zł
Składka rentowa 76.935 zł
Składka chorobowa 125.6605 zł
Składka zdrowotna 398.32 zł
Zaliczka na podatek 294zł

4431.456 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 697.544 zł

4170 zł
netto (na rękę)VAT 23% 959 zł

Umowa o pracę

3680.49
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5129 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5129 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5129 = 500.5904 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5129 = 76.935 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5129 = 125.6605 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 703.1859 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5129 - 703.1859 = 4425.8141 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4425.8141 * 9% = 398.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4425.8141 * 7,75% = 343 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5129 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 703.1859 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5129 zł - 703.1859 zł - 111.25 zł = 4315 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4315 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4315 * 7%) - 46,33 zł = 689.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 689.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4425.8141 * 7,75 % = 343 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4315 zł - 343 zł = 347 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5129 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 703.1859 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 398.32 zł

  Zaliczka na podatek - 347 zł

  Wynagrodzenie netto: 5129 zł - 703.1859 zł - 398.32 zł -347 zł = 3680.49 zł

Umowa zlecenie

3733.49
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 500.5904 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.935 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 125.6605 zł
Razem składki ZUS 703.1859 zł
Koszty uzyskania 20% 885.16282 zł
Podstawa opodatkowania 3541 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 343 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 398.32 zł
Kwota netto (na rękę) 3733.49 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4431 zł

Umowa o dzieło

4431.456
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5129 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4693.035 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4431.456 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5129 zł
Podstawa opodatkowania 2564.5 zł
Koszty uzyskania 2564.5 zł
Podatek do US 17% 435.965 zł
Kwota netto (na rękę) 4693.035 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5129 zł
Podstawa opodatkowania 1025.8 zł
Koszty uzyskania 4103.2 zł
Podatek do US 17% 697.544 zł
Kwota netto (na rękę) 4431.456 zł

Umowa B2B

4170
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5129 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4170 Sprawdzenie działania: 4170 netto * 23% = 959 (to nasza kwota VAT) 4170 netto + 959 VAT = 5129 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5129 zł
Podatek VAT 23 % 959
Kwota netto 4170 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/5129