5125 zł brutto, ile to netto?

 

3678.35 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 500.2 zł
Składka rentowa 76.875 zł
Składka chorobowa 125.5625 zł
Składka zdrowotna 398.01 zł
Zaliczka na podatek 346 zł

3730.08 zł
netto (na rękę)

4428 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 500.2 zł
Składka rentowa 76.875 zł
Składka chorobowa 125.5625 zł
Składka zdrowotna 398.01 zł
Zaliczka na podatek 294.27zł

4428 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 697 zł

4167 zł
netto (na rękę)VAT 23% 958 zł

Umowa o pracę

3678.35
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5125 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5125 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5125 = 500.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5125 = 76.875 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5125 = 125.5625 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 702.6375 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5125 - 702.6375 = 4422.3625 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4422.3625 * 9% = 398.01 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4422.3625 * 7,75% = 342.73 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5125 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 702.6375 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5125 zł - 702.6375 zł - 111.25 zł = 4311 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4311 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4311 * 7%) - 46,33 zł = 689.11 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 689.11 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4422.3625 * 7,75 % = 342.73 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4311 zł - 342.73 zł = 346 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5125 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 702.6375 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 398.01 zł

  Zaliczka na podatek - 346 zł

  Wynagrodzenie netto: 5125 zł - 702.6375 zł - 398.01 zł -346 zł = 3678.35 zł

Umowa zlecenie

3730.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 500.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.875 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 125.5625 zł
Razem składki ZUS 702.6375 zł
Koszty uzyskania 20% 884.4725 zł
Podstawa opodatkowania 3538 zł
Zaliczka na podatek 294.27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 342.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 398.01 zł
Kwota netto (na rękę) 3730.08 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4428 zł

Umowa o dzieło

4428
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5125 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4689.375 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4428 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5125 zł
Podstawa opodatkowania 2562.5 zł
Koszty uzyskania 2562.5 zł
Podatek do US 17% 435.625 zł
Kwota netto (na rękę) 4689.375 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5125 zł
Podstawa opodatkowania 1025 zł
Koszty uzyskania 4100 zł
Podatek do US 17% 697 zł
Kwota netto (na rękę) 4428 zł

Umowa B2B

4167
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5125 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4167 Sprawdzenie działania: 4167 netto * 23% = 958 (to nasza kwota VAT) 4167 netto + 958 VAT = 5125 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5125 zł
Podatek VAT 23 % 958
Kwota netto 4167 zł

  Frazy powiązane:

 • 5125 brutto
 • 5125 brutto ile to netto
 • 3730.08 brutto ile to netto
 • 5125 brtto ile netto
 • 5125 brutto ile netto
 • 5125 brutto ile neto
 • 5125 brutto netto

Najciekawsze: