5104 zł brutto, ile to netto?

 

3662.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 498.1504 zł
Składka rentowa 76.56 zł
Składka chorobowa 125.048 zł
Składka zdrowotna 396.38 zł
Zaliczka na podatek 345 zł

3715.19 zł
netto (na rękę)

4410 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 498.1504 zł
Składka rentowa 76.56 zł
Składka chorobowa 125.048 zł
Składka zdrowotna 396.38 zł
Zaliczka na podatek 292.67zł

4409.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 694.144 zł

4150 zł
netto (na rękę)VAT 23% 954 zł

Umowa o pracę

3662.86
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5104 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5104 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5104 = 498.1504 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5104 = 76.56 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5104 = 125.048 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 699.7584 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5104 - 699.7584 = 4404.2416 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4404.2416 * 9% = 396.38 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4404.2416 * 7,75% = 341.33 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5104 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 699.7584 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5104 zł - 699.7584 zł - 111.25 zł = 4293 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4293 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4293 * 7%) - 46,33 zł = 686.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 686.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4404.2416 * 7,75 % = 341.33 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4293 zł - 341.33 zł = 345 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5104 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 699.7584 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 396.38 zł

  Zaliczka na podatek - 345 zł

  Wynagrodzenie netto: 5104 zł - 699.7584 zł - 396.38 zł -345 zł = 3662.86 zł

Umowa zlecenie

3715.19
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 498.1504 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.56 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 125.048 zł
Razem składki ZUS 699.7584 zł
Koszty uzyskania 20% 880.84832 zł
Podstawa opodatkowania 3523 zł
Zaliczka na podatek 292.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 341.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 396.38 zł
Kwota netto (na rękę) 3715.19 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4410 zł

Umowa o dzieło

4409.856
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5104 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4670.16 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4409.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5104 zł
Podstawa opodatkowania 2552 zł
Koszty uzyskania 2552 zł
Podatek do US 17% 433.84 zł
Kwota netto (na rękę) 4670.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5104 zł
Podstawa opodatkowania 1020.8 zł
Koszty uzyskania 4083.2 zł
Podatek do US 17% 694.144 zł
Kwota netto (na rękę) 4409.856 zł

Umowa B2B

4150
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5104 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4150 Sprawdzenie działania: 4150 netto * 23% = 954 (to nasza kwota VAT) 4150 netto + 954 VAT = 5104 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5104 zł
Podatek VAT 23 % 954
Kwota netto 4150 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/5104
 • 5104 brutto
 • 5104 ile to netto