51000 zł brutto, ile to netto?

 

36039.19 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 4977.6 zł
Składka rentowa 765 zł
Składka chorobowa 1249.5 zł
Składka zdrowotna 3960.71 zł
Zaliczka na podatek 4008 zł

37120.8 zł
netto (na rękę)

44064 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 4977.6 zł
Składka rentowa 765 zł
Składka chorobowa 1249.5 zł
Składka zdrowotna 3960.71 zł
Zaliczka na podatek 2926.39zł

44064 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 6936 zł

41463 zł
netto (na rękę)VAT 23% 9537 zł

Umowa o pracę

36039.19
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 51000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 51000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 51000 = 4977.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 51000 = 765 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 51000 = 1249.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 6992.1 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 51000 - 6992.1 = 44007.9 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 44007.9 * 9% = 3960.71 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 44007.9 * 7,75% = 3410.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 51000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 6992.1 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 51000 zł - 6992.1 zł - 111.25 zł = 43897 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 43897 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (43897 * 7%) - 46,33 zł = 7418.73 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 7418.73 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 44007.9 * 7,75 % = 3410.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 43897 zł - 3410.61 zł = 4008 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 51000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 6992.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3960.71 zł

  Zaliczka na podatek - 4008 zł

  Wynagrodzenie netto: 51000 zł - 6992.1 zł - 3960.71 zł -4008 zł = 36039.19 zł

Umowa zlecenie

37120.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 4977.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 765 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1249.5 zł
Razem składki ZUS 6992.1 zł
Koszty uzyskania 20% 8801.58 zł
Podstawa opodatkowania 35206 zł
Zaliczka na podatek 2926.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3410.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 3960.71 zł
Kwota netto (na rękę) 37120.8 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 44064 zł

Umowa o dzieło

44064
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 51000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 46665 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 44064 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 51000 zł
Podstawa opodatkowania 25500 zł
Koszty uzyskania 25500 zł
Podatek do US 17% 4335 zł
Kwota netto (na rękę) 46665 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 51000 zł
Podstawa opodatkowania 10200 zł
Koszty uzyskania 40800 zł
Podatek do US 17% 6936 zł
Kwota netto (na rękę) 44064 zł

Umowa B2B

41463
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 51000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 41463 Sprawdzenie działania: 41463 netto * 23% = 9537 (to nasza kwota VAT) 41463 netto + 9537 VAT = 51000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 51000 zł
Podatek VAT 23 % 9537
Kwota netto 41463 zł

  Frazy powiązane:

 • 51000 brutto
 • 3,75% z kwoty 51000
 • 51000 brutto ile to netto

Najciekawsze: