5100 zł brutto, ile to netto?

 

3660.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 497.76 zł
Składka rentowa 76.5 zł
Składka chorobowa 124.95 zł
Składka zdrowotna 396.07 zł
Zaliczka na podatek 344 zł

3711.78 zł
netto (na rękę)

4406 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 497.76 zł
Składka rentowa 76.5 zł
Składka chorobowa 124.95 zł
Składka zdrowotna 396.07 zł
Zaliczka na podatek 292.94zł

4406.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 693.6 zł

4146 zł
netto (na rękę)VAT 23% 954 zł

Umowa o pracę

3660.72
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5100 = 497.76 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5100 = 76.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5100 = 124.95 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 699.21 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5100 - 699.21 = 4400.79 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4400.79 * 9% = 396.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4400.79 * 7,75% = 341.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 699.21 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5100 zł - 699.21 zł - 111.25 zł = 4290 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4290 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4290 * 7%) - 46,33 zł = 685.54 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 685.54 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4400.79 * 7,75 % = 341.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4290 zł - 341.06 zł = 344 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 699.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 396.07 zł

  Zaliczka na podatek - 344 zł

  Wynagrodzenie netto: 5100 zł - 699.21 zł - 396.07 zł -344 zł = 3660.72 zł

Umowa zlecenie

3711.78
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 497.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 76.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 124.95 zł
Razem składki ZUS 699.21 zł
Koszty uzyskania 20% 880.158 zł
Podstawa opodatkowania 3521 zł
Zaliczka na podatek 292.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 341.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 396.07 zł
Kwota netto (na rękę) 3711.78 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4406 zł

Umowa o dzieło

4406.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4666.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4406.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5100 zł
Podstawa opodatkowania 2550 zł
Koszty uzyskania 2550 zł
Podatek do US 17% 433.5 zł
Kwota netto (na rękę) 4666.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5100 zł
Podstawa opodatkowania 1020 zł
Koszty uzyskania 4080 zł
Podatek do US 17% 693.6 zł
Kwota netto (na rękę) 4406.4 zł

Umowa B2B

4146
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5100 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4146 Sprawdzenie działania: 4146 netto * 23% = 954 (to nasza kwota VAT) 4146 netto + 954 VAT = 5100 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5100 zł
Podatek VAT 23 % 954
Kwota netto 4146 zł

  Frazy powiązane:

 • 5100 brutto ile to netto 2015
 • 5100 brutto
 • 5100 brutto ile to netto 2017
 • 5100 brutto ile netto
 • 5100 brutto ile to netto 2016
 • 5100 ile to netto
 • 745 brutto ile to netto
 • 5100 netto ile to brutto
 • 5100 netto
 • 4900brutto ile to do reki
 • emerytura 5100 ile to netto
 • 5100 brutto to ile netto
 • kwota brutto 5100
 • 5100 zl brutto ile netto
 • 5100 zl brutto ile to netto
 • wynagrodzenie 5100 brutto ile netto
 • 5100 brutto ile to netto 2019
 • wylicz z 5100 netto i brutto
 • 5100 zł brutto
 • ile netto przy 5100 brutto

Najciekawsze: