5055 zł brutto, ile to netto?

 

3628.38 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 493.368 zł
Składka rentowa 75.825 zł
Składka chorobowa 123.8475 zł
Składka zdrowotna 392.58 zł
Zaliczka na podatek 341 zł

3679.43 zł
netto (na rękę)

4368 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 493.368 zł
Składka rentowa 75.825 zł
Składka chorobowa 123.8475 zł
Składka zdrowotna 392.58 zł
Zaliczka na podatek 289.95zł

4367.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 687.48 zł

4110 zł
netto (na rękę)VAT 23% 945 zł

Umowa o pracę

3628.38
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5055 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5055 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5055 = 493.368 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5055 = 75.825 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5055 = 123.8475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 693.0405 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5055 - 693.0405 = 4361.9595 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4361.9595 * 9% = 392.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4361.9595 * 7,75% = 338.05 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5055 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 693.0405 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5055 zł - 693.0405 zł - 111.25 zł = 4251 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4251 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4251 * 7%) - 46,33 zł = 678.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 678.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4361.9595 * 7,75 % = 338.05 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4251 zł - 338.05 zł = 341 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5055 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 693.0405 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 392.58 zł

  Zaliczka na podatek - 341 zł

  Wynagrodzenie netto: 5055 zł - 693.0405 zł - 392.58 zł -341 zł = 3628.38 zł

Umowa zlecenie

3679.43
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 493.368 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 75.825 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 123.8475 zł
Razem składki ZUS 693.0405 zł
Koszty uzyskania 20% 872.3919 zł
Podstawa opodatkowania 3490 zł
Zaliczka na podatek 289.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 338.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 392.58 zł
Kwota netto (na rękę) 3679.43 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4368 zł

Umowa o dzieło

4367.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5055 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4625.325 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4367.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5055 zł
Podstawa opodatkowania 2527.5 zł
Koszty uzyskania 2527.5 zł
Podatek do US 17% 429.675 zł
Kwota netto (na rękę) 4625.325 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5055 zł
Podstawa opodatkowania 1011 zł
Koszty uzyskania 4044 zł
Podatek do US 17% 687.48 zł
Kwota netto (na rękę) 4367.52 zł

Umowa B2B

4110
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5055 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4110 Sprawdzenie działania: 4110 netto * 23% = 945 (to nasza kwota VAT) 4110 netto + 945 VAT = 5055 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5055 zł
Podatek VAT 23 % 945
Kwota netto 4110 zł

  Frazy powiązane:

 • 5055brutto ile to netto
 • 5055 brutto ile to na reke
 • 5055 brutto ile netto

Najciekawsze: