5008 zł brutto, ile to netto?

 

3595.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 488.7808 zł
Składka rentowa 75.12 zł
Składka chorobowa 122.696 zł
Składka zdrowotna 388.93 zł
Zaliczka na podatek 337 zł

3645.38 zł
netto (na rękę)

4327 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 488.7808 zł
Składka rentowa 75.12 zł
Składka chorobowa 122.696 zł
Składka zdrowotna 388.93 zł
Zaliczka na podatek 287.09zł

4326.912 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 681.088 zł

4072 zł
netto (na rękę)VAT 23% 936 zł

Umowa o pracę

3595.47
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5008 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5008 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5008 = 488.7808 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5008 = 75.12 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5008 = 122.696 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 686.5968 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5008 - 686.5968 = 4321.4032 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4321.4032 * 9% = 388.93 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4321.4032 * 7,75% = 334.91 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5008 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 686.5968 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5008 zł - 686.5968 zł - 111.25 zł = 4210 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4210 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4210 * 7%) - 46,33 zł = 671.94 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 671.94 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4321.4032 * 7,75 % = 334.91 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4210 zł - 334.91 zł = 337 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5008 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 686.5968 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 388.93 zł

  Zaliczka na podatek - 337 zł

  Wynagrodzenie netto: 5008 zł - 686.5968 zł - 388.93 zł -337 zł = 3595.47 zł

Umowa zlecenie

3645.38
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 488.7808 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 75.12 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 122.696 zł
Razem składki ZUS 686.5968 zł
Koszty uzyskania 20% 864.28064 zł
Podstawa opodatkowania 3457 zł
Zaliczka na podatek 287.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 334.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 388.93 zł
Kwota netto (na rękę) 3645.38 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4327 zł

Umowa o dzieło

4326.912
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5008 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4582.32 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4326.912 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5008 zł
Podstawa opodatkowania 2504 zł
Koszty uzyskania 2504 zł
Podatek do US 17% 425.68 zł
Kwota netto (na rękę) 4582.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5008 zł
Podstawa opodatkowania 1001.6 zł
Koszty uzyskania 4006.4 zł
Podatek do US 17% 681.088 zł
Kwota netto (na rękę) 4326.912 zł

Umowa B2B

4072
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5008 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4072 Sprawdzenie działania: 4072 netto * 23% = 936 (to nasza kwota VAT) 4072 netto + 936 VAT = 5008 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5008 zł
Podatek VAT 23 % 936
Kwota netto 4072 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/5008